Ruter, som administrerer kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, har lagt frem sin årsrapport for 2018.

Rapporten tyder på at hovedstaden fortsatt har et stykke igjen å gå før alle betaler for å reise kollektivt:

Tjener nesten like mye på sniking som dagsbilletter

Kollektivselskapet hadde inntekter på 101 millioner kroner fra snikegebyrer, noe som er nesten like mye som selskapet tjener på salg av dagsbilletter.

Gebyr-inntektene er likevel redusert sammenlignet med 2017, da selskapet hentet inn over 110 millioner kroner i gebyrer.

Gebyrsatsene er som følger:

  • Betal på stedet: 950 kroner
  • Betal med faktura: 1150 kroner
  • Falsk billett: 2000 kroner

Det kan være naturlig å sette det i sammenheng med at Ruter i 2018 hadde billettinntekter på 44 millioner kroner mer enn de hadde budsjettert.

- Vi har klart å holde andelen betalende kunder høy og relativt stabil de siste årene, og fått stor gevinst av å legge bort pekefingeren og i stedet takke de som alltid kjøper billett i kampanjene. Motivasjonen til å betale oftere tredoblet seg, og 40% svarte at det som motiverer er vissheten om at alle billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet, skriver Ruter i sin årsrapport om en mulig forklaring.

En annen forklaring kan være at Ruters kontrollører i større grad enn tidligere bruker skjønn ved kontroll.

Ifølge rapporten utgjorde inntekter fra gebyr til snikere 1,2 prosent av inntektene - noe som nesten dekker selskapets totale administrasjonskostnader på 1,6 prosent.

6 ganger så høyt underskudd som planlagt

Inntektene var derimot ikke tilstrekkelig for å få selskapet til å nå sitt budsjett: Ruter skal ikke levere overskudd til sine eiere, men derimot gå i null over tid. Høye investeringer gjorde at de i 2018 hadde planlagt å gå med et underskudd på 5 millioner kroner i, men resultatet ble et underskudd på 32 millioner kroner.

Underskuddet ble større enn forventet selv om selskapet tjente 44 millioner kroner mer på billettsalg enn forventet, og at de brukte 112 millioner kroner mindre på kjøp av busstjenester enn forventet.

Ruter melder derimot at de måtte betale NSB 128 millioner kroner mer enn forventet, samt at driften av kollektivtilbudet ble 44 millioner kroner dyrere.