MORSKOGEN (Romerikes Blad): En person mistet livet etter å ha blitt rygget over av lastebil inne i Ulvintunnelen.

Les saken i Romerikes Blad.

Politiet på Romerike opplyser at det har skjedd en dødsulykke i Ulvintunnelen, som er under oppføring på Morskogen i Eidsvoll. Bekreftelsen kom klokka 19.14.

- Det vi foreløpig vet er at en person har mistet livet i en ulykke, der det ser ut til at personene er blitt rygget over av en lastebil, sier innsatsleder Ketil Lund i politiet til rb.no.

Han forteller at både lege og politi fortsatt er inne i tunnelen.

- Der har vi ikke sambandsdekning, så vi har ikke fått bekreftet kjønn eller alder, sier Lund.

- Antakelig rygget på

Ifølge politiet har ulykken skjedd noen hundre meter inn i Ulvintunnelen, som er en jernbanetunnel under bygging i forbindelse med nye E6 mellom Minnesund og Kolomoen.

Anne Braaten i Jernbaneverket er fungerende prosjektleder og forteller at hun foreløpig vet lite om ulykken.

- Det vi har fått høre er at en person har havnet i klem, etter å ha blitt rygget på av en steinbil, forteller hun.

Hun ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor mange som var på jobb da ulykken skjedde og overlater til politiet å kommentere hendelsen. Hun henviser til at det vil bli sendt ut en pressemelding på et senere tidspunkt.

Ulykken har skjedd i den samme tunnelen der to personer sperret inne etter at en bil tok fyr den 19. januar tidligere i år.

Kollegaene tas vare på
Politiet meldte først at den omkomne hadde havnet i klem mellom en lastebil og tunnelveggen. Det viste seg å ikke stemme.

Innsatsleder Lund opplyser på stedet at de foreløpige undersøkelsene tyder på at den omkomne har blitt rygget på av en lastebil.

- Vi jobber fortsatt med undersøkelser inne i tunnelen. Lensmannskontoret i Eidsvoll og Hurdal vil foreta de tekniske undersøkelsene, forteller Ketil Lund i politiet.

Han forteller at den omkomne ved 19.20-tida ennå ikke er fraktet vekk fra tunnelen. Nå tas de ansatte hånd om av hovedverneombud og ledelsen i Veidekke, som nå er ankommet stedet.

Avhører lastebilsjåføren
Politiet er ved 19.30-tida i ferd med å avhøre sjåføren av den aktuelle lastebilen. Foreløpig er det usikkert om han har fått med seg det som skjedde.

- Det er høyt støynivå inne i tunnelen. Det kan ha hatt en medvirkende betydning for det som har skjedd, sier innsatsleder Lund.

- Tidligere i år ble to personer sperret inne bak en brennende bil i samme tunnel. Er sikkerheten ivaretatt godt nok?

- Det er for politiet altfor tidlig å trekke noen konklusjoner rundt sikkerheten. Foreløpig må vi konsentrere oss om å få klarlagt hendelsesforløpet. Vi driver fortsatt med vitneavhør.

Legger ned arbeidet
Arbeidstilsynet er varslet om dødsulykken og vil foreta sine undersøkelser enten onsdag kveld eller torsdag morgen.

- Tunnelen er nå stengt. Det vil ikke bli gjort arbeid i tunnelen før arbeidstilsynet har gjort sine undersøkelser, opplyser operasjonsleder Petter Olausson i Romerike politidistrikt.

Han forteller at politiet nå jobber med å varsle de pårørende.

Les flere saker hos rb.no.