Bompengene fortsetter å strømme inn i statskassa med Fremskrittspartiet i regjering. Partiet som har hatt kampen mot bompenger som sin hovedsak i mange år.

Siden regjeringsskiftet i 2013, da Høyre og Frp overtok regjeringskontorene, har det blitt vedtatt nye bompengeprosjekter for enorme summer, viser nye beregninger.

«Siden regjeringsskiftet i 2013 har Stortinget etter lokalpolitiske initiativ vedtatt nye eller utvidelse av eksisterende bompengeprosjekt som til sammen innebærer innkreving av i størrelsesorden 220-230 mrd. kroner i bompenger», opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i et svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), der han spør om hvor mye bompenger som er vedtatt under den borgerlige regjeringen.

- Jeg visste det var mye, men er overrasket over at tallet er så høyt. En gang for alle bør Frp slutte å snakke om seg selv som et parti mot bompenger, sier Pollestad til Nettavisen.

- Steget kraftig etter skiftet

Av de 220 milliardene som skal kreves inn i bompenger fra norske bilister, er mer enn 120 milliarder kroner knyttet til såkalte bypakker, som ifølge Dale er vedtatt lokalt blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen og på Nord-Jæren.

Milliardbeløpene er inkludert kostnader til innkreving og renter.

«Selv om dette er høye tall er det likevel slik at bompenger som andel av bevilgninger til veiformål har gått ned under denne regjeringen. Vi er genuint opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest, selv om stortingsflertallet er av en annen oppfatning», skriver Dale i svaret.

Pollestad tror imidlertid lite på statsrådens bompengeskryt.

- Han snakker mye om alt han gjør, men bilistene merker ikke annet enn at bompengene stiger. Det har jo ikke vært noen reduksjon. Bompengene våre har egentlig steget kraftig etter regjeringsskiftet, sier han, og understreker:

- Det er veldig uheldig når man i retorikken utad later som om man reduserer bompengene, mens realiteten er en helt annen. Da skaper du også en mistillit til hele systemet, og disse bompengene skal jo bilistene betale for de neste 10-20 årene.

- Tror han på det selv?

Pollestad viser dessuten til at de 220 milliardene kommer på toppen av allerede pågående bompengeprosjekter.

- Jeg mener at dette i alle partier bør danne grunnlag for en diskusjon om bompengeinnkreving nå har gått for langt, og i alle fall hvilke effektive tiltak man kan iverksette for å redusere de på kort sikt, sier Pollestad.

Men Pollestad mener regjeringen, der Frp nå har hatt samferdselsministeren i snart seks år, også har gjort for lite for å få ned kostnadene ved innkreving av bompenger.

- Tallene viser hvor enormt omfangsrikt det har vært. Vi har foreslått at staten skal overta garantiansvaret fra fylkene, for når staten bygger vei mener vi at det må være staten som stiller garanti for beløpet. Det kan gi en litt rimeligere rente på lånene som tas opp, mener han.

- Men Dale påpeker jo at de har gjort mye for å redusere bompengene?

- Jeg lurer på om han tror på det selv, og om de tror på det selv i Fremskrittspartiet. I 2013 betalte de ned noen bomstasjoner som nesten var nedbetalt, men at de fortsatt seks år etterpå skal skryte av det som det store, er spesielt, sier Pollestad.

- Rekord hvert eneste år

I svaret viser Dale til at de etter valget i 2013 slettet gjeld og la ned bomstasjoner på flere veiprosjekter, samt startet arbeidet med en bompengereform «som skal bidra til reduserte finansierings- og innkrevingskostander».

I tillegg til at de har bevilget rekordmye penger til vei, og redusert takster utenfor byområdene ved å øke det statlige bidraget i veiprosjekter.

«Fra 2017 har regjeringen årlig bevilget om lag 500 millioner kroner for å redusere bomtakstene. Den nye regjeringsplattformen slår fast at dette skal dobles, til en milliard kroner årlig. Den nye regjeringsplattformen slår også fast at vi vil innføre et fradrag for bompenger», skriver Dale.

- En milliard kroner i reduksjon er da litt?

- Det er det, men sammenlignet med hva? Han får helt sikkert støtte i Stortinget hvis han ønsker å øke den statlige andelen, men han gjør det litt som triks i Ludo. Først legger han fram bompengesaken med mye bompenger, og så sier han etterpå at staten skal dekke noe av det. Men det vil være mer effektivt om man øker andelen staten skal dekke med den gang, sier Pollestad, og legger til:

- Det er mye triksing, og det tror jeg er synd, at man ikke kan være åpen på at man hvert eneste år setter norsk rekord i bompenger.