Mandag la ekspertutvalget som har sett på om Norge bør benytte vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

Deres anbefaling er at begge vaksinene tas ut av det vanlige vaksineprogrammet, men at det gis en smal åpning for å kunne velge å ta vaksinen på egenhånd.

Les også: Utvalg anbefaler at AstraZeneca- og Janssen-vaksinen ikke brukes i koronavaksinasjonsprogrammet

Forsinkes med nesten to måneder

Denne anbefalingen får ifølge utvalgets egen rapport til dels store konsekvenser:

  • Hvis man fra neste uke hadde tatt bruk alle vaksinene Norge har tilgjengelig, viser utvalgets beregninger at alle over 18 år ville fått tilbud om første dose innen 10. juni (uke 23-24)
  • Hvis man hadde droppet Astra Zeneca-vaksinen, ville alle fått tilbud om første dose innen månedsskiftet juni/juli (uke 26-27).
  • Ved å droppe begge vaksinene antas nå alle å få et tilbud innen ca 20. juli (uke 29-30)

Flere syke, senere åpning

Gruppen er klar på at dette spesielt vil påvirke sommerferien til mange:

- En senere gjenåpning av samfunnet vil påvirke velferd, helse og økonomi. Sommerferien er forbundet med fritid, sosiale begivenheter og samlinger, samt høy mobilitet, noe som vil påvirke konsekvensene av forlengede smitteverntiltak i denne perioden, skriver de i sin rapport.

- Tilgang på virusvektorvaksinene kan bidra til raskere gjenåpning gjennom alle de tre sjekkpunkter som FHI og Helsedirektoratet anbefaler at det skal legges vekt på. Høyere vaksinasjonstempo vil kunne spare helsetap fra covid-19 ved at færre blir alvorlig syke og færre smitter videre. Dette vil føre til mindre belastning på helsevesenet. Det er derfor grunn til å tro at samfunnet vil åpnes tidligere hvis man bruker virusvektorvaksinene.

Ifølge modelleringer fra FHI vil det særlig tidlig høst være svært stor forskjell på tiltaksnivået i samfunnet om man dropper de to vaksinene:

- Her finner modellen til FHI at PM-scenarioet (Pfizer/Moderna) tillater en relativ kontaktrate på 56 prosent og 76 prosent av normalnivå, mens PMJA-scenarioet (bruk av alle fire vaksiner, journ.anm) tillater 85 prosent og 100prosent, skriver gruppen.

Strenge tiltak mye lenger

I rapporten bruker gruppen et eksempel med en gjenåpningsplan som går fra dagens nivå 3, til nivå 1.

Rapporten legger til grunn at hvis alle vaksinene ble tatt ibruk umiddelbart, ville man kunne starte neste tiltaksnivå allerede i uke 21 (fra 24. mai), og et nytt gjenåpningstrinn i uke 25 (fra 21. juni).

Ved å derimot å fjerne disse vaksinene, vil første skritt kunne tas i uke 24, og andre skritt i uke 28.

Snur prioriteringen på hodet

Som en konsekvens av at vaksinasjon innen sommeren ser ut til å ryke som følge av avgjørelsen, mener utvalget at man ikke bør fortsette nedover i aldersgruppene for vaksinering slik man så langt har gjort.

I stedet vil de at de i aldersgruppen 18-25 skal prioriteres når alle ned til 45 år er vaksinert.

- Vi mener det er en god idé å prioritere denne aldersgruppen, selv om de tåler sykdommen godt. Det nærmer seg sommer og mange unge flytter mye på seg, de begynner kanskje å jobbe eller studere et annet sted, sier utvalgsleder Lars Vorland under en pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Les også: Utvalg: Regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen