Siden olje- og gassindustrien står for store deler av Norges klimagassutslipper, jobbes det hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp.

Et av forslagene som har kommet på bordet er elektrifisering av den norske sokkelen, som innebærer at forsyningen til olje- og gassfeltet kommer fra kraft på land.

Les også: Frp og Høyre raser mot MDGs bilpolitikk: - De har gjort bilen til hovedfiende

Dette har Norge allerede gjort med Johan Sverdrup-feltet, som ble åpnet i januar 2020.

Kraft fra land krever store investeringer og rapporter viser at en slik elektrifisering av sokkelen også vil påvirke befolkningens strømregninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at en gjennomsnittlig husholdning vil få økte strømkostnader på mellom 106 til 1197 kroner per år i perioden 2025-2040.

Dette kommer fram i et skriftlig svar til Stortinget, fra olje- og energiminister Tina Bru (H).

Dette får Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen, til å rase mot de rødgrønne partiene som er for elektrifiseringen.

– Nå blinker det rødt i varsellampene gang på gang. Da bør de øvrige partiene forstå at de bør skrinlegge rådyre, symbolske klimatiltak. Miljøkampen vinnes ikke av de som vil gi størst mulig sjokkregning til vanlige folk, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Beregningene tar utgangspunkt i langsiktige kraftmarkedsanalyser fra 2019, og viser at effekten på kraftprisen vil variere betydelig mellom ulike deler av landet.

Tabellen nedenfor er basert på rapporten fra NVE og viser anslått endring i strømkostnader (kr/året, 2019-kroner), husholdning med forbruk på 20,000 kWh/år.

Prisområde 2025 2030 2040
Norge (Sør) 106 225 207
Norge (Midt) 326 893 351
Norge (Nord) 575 1197 988

20,000 kWh er ansett som et normal strømforbruk for en husholdning i løpet av et år.

Økt pris er å forvente

Tabellen viser at hele landet vil oppleve økninger i strømprisene, der Nord-Norge vil bli hardest rammet. En slik økning i strømprisene vil få store konsekvenser for husholdningene, advarer Solvik-Olsen.

– Økt strømpris og høyere drivstoffavgifter gir mange tusen kroner i økte utgifter for folk flest. I tillegg legger de beslag på titalls milliarder kroner som burde vært brukt på bedre rammevilkår for næringslivet, økt satsning på infrastruktur, skoler og eldreomsorg, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Dagens regjering har gitt et anslag der kun noen plattformer skal full-elektrifiseres. Solvik-Olsen mener en rødgrønn regjering trolig vil mangedoble dette.

Les også: Forvarsel på regjeringsskifte. Så mye mer må du betale i skatt dersom det blir rødgrønn regjering

«Alle store elektrifiseringstiltak, inkludert mer bruk av kraft fra land på norsk sokkel, gir isolert sett høyere kraftpriser i Norge» skriver Bru i sitt skriftlige svar.

«Samtidig har Norge et svært godt utgangspunkt for å ta i bruk fornybar kraft til utslippsreduksjoner og verdiskaping. Det er i dag et høyt kraftoverskudd i Norge, og det forventes fortsatt tilgang på fornybar kraft i årene som kommer» skriver hun videre.

Billige klimaråd fra Frp

På den andre siden er Arbeiderpartiet et av partiene som vil elektrifisere den norske sokkelen. De understreker til Nettavisen at en slik omstilling vil være lønnsomt i kampen om å kutte utslippene.

Åsmund Aukrust er Arbeiderpartiets representant i energi- og miljøkomiteen og mener man ikke burde ta klimaråd fra Fremskrittspartiet.

– At FrP er på en annen planet i klimasaken er ikke nytt, de er det eneste partiet som fortsatt er som et åpent seminar om klimaproblemet i det hele tatt eksisterer, sier Aukrust til Nettavisen.

Aukrust hevder Solvik-Olsen snakker om strømpriser for å fordekke Frps manglende klimapolitikk de siste åtte årene, der han mener det eneste partiet har utrettet er skattekutt til de aller rikeste.

–Vi ønsker å elektrifisere sokkelen, fordi det vil være noe av det viktigste for å kutte våre utslipp. Vårt mål er å gjøre dette gjennom havvind, det vil kunne skape et nytt norsk industrieventyr, som vil skape tusenvis av arbeidsplasser samtid som det kutter utslippene, sier Aukrust til Nettavisen.

Han understreker enda en gang at erstatningen av gasskraftverk med havvind ikke vil øke strømprisene.

Finn ut hva du skal stemme til høsten ved å ta Nettavisens nye partitest: