Tall viser at snittiden for å etterforske en voldtekt i Norge i 2018 var 217 dager. Politiets egen frist er 130 dager, skriver Dagbladet.

For grov vold brukte politiet 133 dager, mens fristen er 90 dager. 40 prosent av sakene nådde denne i fjor. For etterforskning av saker hvor mistenkt gjerningsmann er under 18, var det fra 2014 til i fjor en ni prosentpoeng økning i fristbrudd, opp til 74 prosent, skriver avisen.

I felles rapport skriver Riksadvokaten og Politidirektoratet at det er grunn til å understreke at «dette er saker hvor det både av hensyn til de involverte og bevisene i saken er ønskelig med en rask avklaring». De skriver videre at «utviklingen som nå ses er uheldig og bekymringsfull».

Årsaken til at saksbehandlingstiden fortsetter å øke er en kraftig økning i antallet anmeldte seksuallovbrudd og voldslovbrudd, samt et mer komplekst kriminalitetsbilde, skriver avisen.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet sier de prioriterer grove, integritetskrenkende saker, men sier de utfordres på kapasitet til kunne å imøtegå den kraftige økningen i antall saker.

Les også: Politiet bryter tidsfrister i alvorlige voldssaker