Gå til sidens hovedinnhold

Saktere fart inn mot Oslo øst

Det sikreste vintertegnet for bilister er nå i boks miljøfartsgrensa på Ringveien er tilbake.

OSLO ØST: Hvis du ikke visste det allerede nå må du bremse ned på hovedveiene inn mot Oslo. Fra og med lørdag 1. november er det 60 km/t som gjelder på deler av riksveg 4, Ring 3 og E18 i Oslo. Redusert hastighet fra 80 til 60 km/t skal føre til mindre oppvirvling av helseskadelig svevestøv og dermed bedre luftkvalitet.

Lavere fart gir opptil 40 prosent mindre oppvirvling av helseskadelig svevestøv. Miljøfartsgrensen er nødvendig fordi piggdekkgebyr og økt renhold av vegnettet ikke er tilstrekkelig for å overholde EUs krav til svevestøvmengde i lufta, sier overingeniør Gry Larsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Konsentrasjonen av svevestøv er høyest i vinterhalvåret, og derfor reduseres farten på de høyt trafikkerte veiene mellom 1. november og ca 1. april hvert år.

Målinger de siste årene viser at miljøfartsgrensen gir resultater. Forurensningsforskriftens krav til svevestøv ble oppfylt i 2007, og vi har store forventninger til at den positive trenden vil fortsette i 2008 og 2009, sier Larsen, som samtidig gjør oppmerksom på at miljøfartsgrensen skal overholdes på lik linje med andre fartsgrenser.

Disse strekningen fikk miljøfartsgrense 1. november:

Riksveg 4 fra Sinsen til Grorud

Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen

E18 fra Framnes til Lysaker

For de to første gjelder miljøfartsgrensen hele døgnet, mens det for sistnevnte gjelder det i tidsperioden 06-22. Miljøfartsgrensa oppheves igjen 19. april 2009.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis