I slutten av april fikk Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri påvist salmonella i kebabkjøtt fra bedriften. Virksomheten selv varslet Mattilsynet om funnet. Nesten et halvt år senere er smittekilden fortsatt ikke funnet, skriver Nationen.

– Vi har ikke meldinger om at det er påvist salmonella i andre varer i virksomheten, selv etter utvidet prøveuttak, sier Håvard Johansen, fungerende seksjonssjef i Mattilsynet Region Stor-Oslo.

Mattilsynet nedla omsetningsforbud for all ferdigprodusert Døner Kebab Extra produsert i perioden fra 23. april til 29. april 2019, på grunn av helsefare.

Kvalitetssjef hos Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri, Heide Lund, forteller at det aktuelle kjøttet fortsatt står på et fryselager, men at det skal destrueres.

Lund bekrefter at saken ikke er lukket av Mattilsynet.

– Vi har lett og lett, det er tatt prøver av kjøttråvarer, krydder, miljø, intervju av ansatte. Vi har aldri hatt påvisning før noen gang som jeg vet om, sier Lund.

(©NTB)