Lørdag kveld opplyser Reitan Servicehandel om en rutinemessig tilbaketrekking fra Staur Foods

- Staur Foods trekker rutinemessig tilbake Pizza Capricciosa med holdbarhetsdato 3. juni og 10. juni, grunnet mistanke om salmonella.

- Staur Foods oppfordrer forbrukere til å sjekke dato på pizza Capricciosa, og hvis pizzaen har holdbarhet til 3. juni eller 10.juni (gjelder kun disse to datoene) kan den tas med tilbake til utsalgssted, og man vil få pengene tilbake, opplyser administrerende direktør Jan Erik Glimsholt i en pressemelding.