I januar meldte Nettavisen nyheten om at Laila Anita Bertheussen ble tiltalt for angrep på demokratiet, ved blant annet å ha truet sin egen samboer, Tor Mikkel Wara, ved flere anledninger (se egen faktaboks under).

Han var tidligere justisminister for Frp, men valgte å gå av etter at Bertheussen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i mars 2019.

Øvre strafferamme for brudd på straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på politikere og statsråder, er ti års fengsel, men på grunn av at denne saken dreier seg om trusler mot flere toppolitikere er øvre strafferamme 16 års fengsel.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld.

PST: Sendte trusselbrev til Frp-politikere

Bertheussen er også tiltalt for en rekke andre forhold, deriblant trusler mot daværende beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektemann, Frp-profilen, Christian Tybring-Gjedde.

PST mener at hun laget og sendte et trusselbrev til ekteparet 29. januar 2019. Nettavisen har i lang tid kjent til at Smines Tybring-Gjedde opplevde trusselbrevet som svært ubehagelig.

PST mener Bertheussen ved ulike anledninger tagget på deres felles bolig og bil, sendt truende brev, startet brann i en søppeldunk ved huset, festet tøyremser til plastflasker som inneholdt bensin på parets bil og startet brann i bagasjerommet til bilen 10. mars i fjor.

14. mars ble Bertheussen pågrepet og saken fikk massiv omtale i norske medier.

Nettavisen er kjent med at følgende rekke av indisier bidro til å styrke mistanken mot Bertheussen:

  • En rød tusj som er funnet i boligen.
  • Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.
  • Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.
  • Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.
  • Det skal være samme papirtype i huset til Bertheussen som er brukt i enkelte av trusselbrevene.
  • Videoovervåking viser Bertheussen med emballasje fra en printer som samsvarer med en printer hun skal ha hatt i huset. Analyser som skal dokumenteres i retten vil fortelle hvilke type printer som er brukt til å skrive innholdet noen av trusselbrevene PST mener hun har sendt.
  • Etterforskere skal også ha reagert på mengden collage-utstyr som skal ha blitt funnet i et innendørs svømmebasseng uten vann. Ett av trusselbrevene, laget 29. januar 2019, var adressert til «WARA/BERTHEUSSEN», inneholdt tekst som var satt sammen blant annet av deler av et intervju med Hanan Benammar som var skuespiller i teaterstykket «Ways of Seeing». PST mener også at Bertheussen står bak et trusselbrev sendt til «Bertheussen/WARA» 17. januar 2019. I brevet står det «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til» med bokstaver klippet ut fra aviser.
  • Videoovervåking viser ingen andre mulige gjerningspersoner på tiden for når noen av trusselepisodene skal ha skjedd. Eiendommen er dog ikke fullstendig video-overvåket.
  • PST skal ha funnet samme type frimerker i huset som på ett av trusselbrevene.
  • Kvitteringer er også undersøkt, og PST knytter kjøp av rødsprit av Bertheussen til en av hendelsene som skjedde 17. januar 2019, da PST mener hun startet en brann i et bosspann ved boligen. Wara ble varslet om brannen samme dag, under et politisk møte på Gardermoen.

Nettavisen er også kjent med at det er foretatt blekkanalyser fra en printer, men kjenner ikke til konklusjonen av denne.

Noe som også styrket mistanken mot Bertheussen var at det ble stadig strengere sikkerhetsopplegg rundt Wara med overvåkingskameraer i gaten og livvakter. Tidvis holdt også patruljer vakt ved boligen til den tidligere justisministeren.

Under kan du se videointervju med Wara etter den første trusselhendelsen i 2018.


Under etterforskningen rettet Nettavisen flere henvendelser til Bertheussen-forsvarer John Christian Elden om bevisene PST mente å ha. Han skal på tidspunktet ikke ha kjent til det som ble forelagt.

Elden har heller ikke besvart henvendelser til denne saken.

Skrev «rasist» og tegnet hakekors

Aktor, statsadvokat Frederik Ranke, ønsker ikke å gå for detaljert inn på bevisene i forkant av rettssaken, men sa litt da Nettavisen kontaktet ham i begynnelsen av uken.

- Vi mener at bevisfremleggelsen rundt frimerker og skriftanalyser kan ha betydning for skyldspørsmålet. Det samme gjelder tusjen, som kan si noe om hvilken type som er brukt til taggingen på veggen hos Wara og bilen, sier Ranke til Nettavisen.

- Helseappen kan vise bevegelsene på en telefon, også dette kan ha betydning ved vurdering av skyldspørsmålet i to av hendelsene.

Noe som skapte hodebry for etterforskerne innledningsvis var at det ikke var fingeravtrykk på trusselbrevene. Det er heller ikke funnet DNA. Bertheussen nekter hardnakket for å ha noe med trusselepisodene å gjøre.

- Det er ikke unormalt at personer som er tiltalt nekter straffskyld. Det danner ikke grunnlag for å droppe å ta ut tiltale. PST har etterforsket alle hendelsene for å finne ut hvem som står bak. Parallelt med dette har eiendommen til Bertheussen og Wara blitt bedre sikret. Ved den siste hendelsen (bilbrannen 10. mars 2019, red. anm.) var det ingenting som tydet på at det kunne være noen utenforstående som stod bak, sier Ranke til Nettavisen.

- Fravær av fingeravtrykk på ulike gjenstander er også interessant. Etter at politiet gikk til pågripelse fortsatte etterforskningen. Andre funn styrket politiets syn på at det er tiltalte som står bak. Saken har hele tiden vært etterforsket bredt, også etter at hun ble pågrepet.

I faktaboksen under kan du se en full oversikt over alle hendelsene i kronologisk rekkefølge.

Det er satt av ti uker til rettssaken og det vil også bli spilt av intervjuer som daværende justisminister Tor Mikkel Wara gjorde med pressen. Den første trusselhendelsen skjedde natt til 6. desember 2018 like etter klokken 02.00.

I tiltalen heter det:

«(...) på sin og Tor Mikkel Waras felles bopel i XXXveien xxx, skrev hun «rasisit» mv. med rød tusj og sprayflaske på flere av husets yttervegger. Videre tegnet hun et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, en Ford S-Max som sto parkert på eiendommen, samt brøt opp lokket til bilens drivstofftank og la inn en hyssing som hun tente på. Forholdet ble oppdaget av Wara samme morgen i det han var på vei til arbeid.»

Wara i tidligere intervju: - Det er ille

7. desember uttalte Wara seg om truslene for første gang, og mente angrepet var en trussel mot norsk demokrati.

- Det er ille og vi ønsker ikke å ha det slik i Norge, sa han blant annet.

- Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig. Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opp til politiet å pågripe gjerningsmennene, sa den daværende statsråden da han møtte pressen.

Det har ikke lykkes å få kommentarer fra Wara, men hans bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs sier følgende til Nettavisen:

- Wara vil forklare under hovedforhandlingen. Før dette vil han ikke gi noen uttalelser. Så vidt jeg er kjent med er han og Bertheussen fortsatt samboere.

Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2019 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2019 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.

PST mener at ett av forholdene Bertheussen nå er tiltalt for går på at hun ville at det skulle se ut som at hun selv og Wara ble truet til å trekke anmeldelsen.

Bertheussen er også tiltalt for å vekke mistanke om at en straffbar handling var begått uten at den var det.

«Handlingene ble utført slik at det fremstod som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var en sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningsperson/gjerningspersoner. Politiets sikkerhetstjeneste iverksatte etterforskning rettet mot ukjente gjerningspersoner som følge av hendelsene», heter det i tiltalen.

Wara gikk av som justisminister to uker etter at samboeren Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken.