Av Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Oslo Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Siden 2015 har det vært en sterk økning i registrert barne- og ungdomskriminalitet.

I indre Oslo, Oslo sør og i Groruddalen er det etablert kjente kriminelle gjenger som er i konflikt med hverandre, presser folk for penger og bruker barn ned i 11-årsalderen til å transportere og selge narkotika.

Det hjelper ikke at Raymond Johansen stadig understreker at det gjelder et fåtall av Oslos ungdommer - det gjør det selvsagt - men det skulle jo bare mangle. Problemet er uansett svært alvorlig.

Les også: Politiet gir ungdomskriminalitet skylden for voldsøkning i Oslo

Er det samfunnets skyld?

Det er en klar sammenheng mellom sosial og økonomisk bakgrunn og kriminalitet. Frafall fra skolen, trangboddhet, vold i hjemmet og dårlig råd er med på å øke sårbarheten for at ungdommene våre blir rekruttert inn i kriminelle miljøer - og at kriminaliteten forplanter seg.

Når Oslo Høyre tar til orde for åpne fritidsklubber, gratis kjernetid i barnehagen, språkkartlegging og språkopplæring i skolen, billigere fritidsaktiviteter for barn og unge og bekjempelse av vold i nære relasjoner, så er dette tiltak som forebygger utenforskap og forebygger kriminalitet.

Men viktigheten av å jobbe forebyggende kan ikke brukes som et argument mot å ha strenge reaksjoner mot unge lovbrytere i Oslo.

Samfunnet kan ikke indirekte legitimere at desto vanskeligere bakgrunn man kommer fra, jo mer naturlig er det at man blir kriminell.

Les også: - Byrådets innsats mot ungdomskriminalitet er «helvetes» dårlig

At man har hatt en vanskelig oppvekst kan selvsagt være en forklaring på hvorfor man valgte å begå kriminelle handlinger, men det gir en ikke fritak fra å være lovlydig. Særlig ikke når deres kriminelle handlinger ofte rammer de svakeste i samfunnet aller hardest.

På samme måte som folk fra vanskeligere økonomiske kår er overrepresentert på lovbryterstatistikken, må vi aldri glemme at de også overrepresentert på offerstatistikken. Satt på spissen, det er de som tar kostnaden når ansvarlige politikere er mer opptatt av «å forstå» lovbryteren.

Ideologisk uenighet

I debatter om kriminalitet og straff er det en grunnleggende uenighet mellom norske partier, og uenigheten bærer preg av at man har ulike syn på samfunn og individ - og forholdet mellom de to.

Sosialisme er eksempelvis bygget på en grunnleggende idé om at dersom man endrer samfunnsstrukturene, så kan man også endre mennesket, og at urettferdighet er en direkte konsekvens av økonomiske klasseforskjeller.

Les også: Ungdomsvolden øker, mens systemet svikter

Dette er også årsaken til at venstresiden ofte velger å legge vekt på unge lovbryteres sosio-økonomiske bakgrunn i stedet for å vektlegge at den enkelte også har et ansvar for sine handlinger, bør bli stilt krav og forventninger til og bør oppleve konsekvenser av egenvalgte handlinger.

Dette er kanskje også en av grunnene til at SV er motstander av tiltak som ungdomsfengsel og stengte barnevernsinstitusjoner, og at Oslos tidligere sosialbyråd Omar Gamal fra SVs svar på ungdomskriminaliteten er å uttrykke forståelse for at ungdom mister tillit til politiet, og si at politiet må forandre seg.

Å forstå årsaken til at unge gjengangere begår kriminelle handlinger er viktig for å hindre rekrutteringen til kriminelle gjengmiljøer. Men vi må ikke glemme at manglende grensesetting og mangel på reaksjoner fra samfunnet kan i seg selv være en årsak til at unge lovbrytere begår flere og verre lovbrudd.

Les også: Slår alarm om gjengkrig i Oslo-gatene: Politiet kommer med innrømmelse

Det skjer noe med våre ungdommer når de opplever at de kan begå mer og grovere kriminalitet over tid uten at det får konsekvenser. De mister respekt for politiet og mennesker rundt seg.

Og det er egentlig ikke så rart, fordi følelsen er gjensidig. Når samfunnet møter unge gjengangere med lave ambisjoner på deres vegne, lave krav og null ansvarliggjøring, så er det også en form for mangel på respekt.

Les også: Kriminelle har full kontroll over gater mellom rådhuset og politihuset i Oslo

Å stille krav er å bry seg

Gjennom flere år har regjeringen styrket politi-innsatsen mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i Oslo-området. Men det er ingen tvil om at vi fortsatt mangler virkemidler som gir kriminelle under 15 år raske og følbare reaksjoner.

Det er på tide å utvide verktøykassen, og det er på tide at Oslos ansvarlige politikere kommer på banen. Med unntak av Jan Bøhler, er det vanskelig å få øye på Raymond Johansen og Arbeiderpartiet.

Les også: Syv ting som vi i Groruddalen ønsker å gjøre for å bekjempe den stadig økende ungdomskriminaliteten

Oslo Høyre vil ha flere plasser i særskilte ungdomsinstitusjoner med tett oppfølging, og ta i bruk flere lukkede barnevernsinstitusjoner.

Det er viktig at ungdommene plasseres i små enheter slik at de reelt sett blir flyttet ut av et belastet miljø og får god oppfølging.

Vi ønsker også å skreddersy et «Exit-program» som gir familier og unge lovbrytere hjelp til å forlate gjengmiljøet, og vi må trappe opp innsatsen for å sikre en effektiv inndragning av verdier som åpenbart er et resultat av kriminelle handlinger.

Vi kommer ingen vei dersom kriminalitet lønner seg.

Dette er våre ungdommer, og vi skal ikke gi opp noen. Men vi må ikke glemme at grensesetting faktisk handler om å ta unge på alvor.