Krimekspert og tidligere politimann Johnny Brenna mener at vår gjennomføringsevne og handlekraft i pressede situasjoner lider som følge av feminiseringen av det norske samfunnet.

- Samfunnet vårt er et av de mest feminine i Europa, både på godt og vondt, sier han.

Han er enig med Elin Ørjasæters kommentar om at aggresjon og handling ikke passer inn i det norske bildet av hva heltemodig innsats er.

Han sier at måten vi har markert 22. juli på er et godt tegn på dette.

- Selv om dette var en fin markering, er det jo noe rart med oss. Hele verden kom jo hit for å se markeringen og undret seg over at vi fløy rundt med roser, sier han.

Nyutdannede handlingslammet
Brenna mener at politiutdanningen i Norge også gjenspeiler mentaliteten i det norske samfunnet. I dag kom det fram i studentenes egen evaluering at tyngdepunktet lå på juss og kriminologi og at mange studenter ønsker seg mer trening i etterforskning og operative oppgaver.

- Det finnes eksempler på erfarne politifolk som opplever at nyutdannede politibetjenter er helt handlingslammede når de skal forholde seg til en reell situasjon. Da nytter det ikke bare å være god på juss. Politibetjenten må vite hva han faktisk skal gjøre, Linda Hoel, førsteamanuensis ved Politihøgskolens avdeling i Bodø til Universitas.

Utenlandske kriminelle
Brenna sier at han har hørt lignende påstander selv.

- Jeg har selv snakket med tidligere sosionomistudenter, som mener det er mer sosiologi på politiutdanningen enn på sosionomstudiet. De unge blir ikke lært opp til å være handlingsorienterte, de myke verdiene skal fremheves, sier han.

- Det kommer en strøm av hardbarka kriminelle som kommer fra utlandet og fra helt andre samfunn hvor de har har hatt en langt tøffere oppvekst enn den vi er vant til. Da nytter det ikke med myke tilnærminger, legger han til.

Norge: Verdens nest mest feminine samfunn
Nederlenderen Geert Hofstede utviklet på 70-tallet en kulturdimensjonsteori som beskriver verdiene i samfunnet og hvordan disse påvirker folks handlinger.

Ifølge denne nettsiden er Norges score på maskulinitetsskalaen nesten ikke-eksisterende.

Med 8 i score er Norge, etter Sverige, det nest mest feminine samfunnet i verden.

Det betyr at de myke verdiene fremheves, som samarbeid, sympati for den svake samt solidaritet. Selvhevdelse og å være bedre enn andre blir tradisjonelt ikke belønnet verken sosialt eller materialistisk.

- Det er ingenting vakkert med voldtekt og drap
- Dette er en tankegangen er felles for hele den sosiale strukturen i Norge, fra politisk hold til individnivå. Det er fokus på de myke og vakre verdiene, sier Brenna

Han understreker at i en innledende og forebyggende fase er det greit å ikke vise knyttneven med én gang.

- Men vi må passe oss på å ikke fremme bare det pene og feminine. Sannheten at det er ingenting pent i ran, voldtekt, mord og drap.