Den ideelle organisasjonen Iran Human Rights, som er registrert i Norge, opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook i midten av mai. Hensikten var å samle inn penger til en operasjon for en nyresyk to år gammel iransk flyktningjente i Tyrkia.

Facebook hadde ingen kommentar til artikkelen da den ble publisert fredag 16. august. Torsdag 22. august opplyser Facebook at det er banken som holder pengene tilbake og at Facebook jobber med å få fristilt pengene. Nettavisen har publisert en ny sak med de nye opplysningene.

81 bidragsytere ga til sammen 27.519 kroner til innsamlingsaksjonen. Sammen med to andre pengebidrag, som er innbetalt direkte til familien og Iran Human Rights, har familien nok penger til å betale for jentas operasjon.

Problemet er bare at Facebook ikke har fristilt pengene fra innsamlingsaksjonen. På retningslinjene til Facebooks hjelpesenter (Help Center), står det at utbetalinger (Facebook Payments) fra innsamlingsaksjoner skal skje til ideelle organisasjoner hver 2. uke.

Innsamlingsaksjonen ble avsluttet i midten av juni, og siste bidrag ble innbetalt 31. mai. Drøyt to måneder senere har Iran Human Rights ennå ikke fått utbetalt pengene som skal gå til å dekke operasjonsutgiftene.

Faren trygler Facebook

Faren til jenta, som ønsker å være anonym, sier følgende i en uttalelse til Nettavisen:

- Datteren min blir stadig svakere, spiser veldig lite og nyrefunksjonen har ifølge leger blitt verre. Hun er 2 år og 7 måneder, og vekten har gått ned fra 10 til 8 kilo, sier han.

- I mai sa legene at hun må opereres innen en måned dersom hun skal beholde nyrene. Nå har det gått 3 måneder. Jeg ber Facebook om å fristille pengene, slik at datteren min kan opereres. Hun lider, sier faren.

Kontaktet Facebook flere ganger

Leder for Iran Human Rights og initiativtaker til innsamlingsaksjonen, Mahmood Amiry-Moghaddam, sier han gjentatte ganger har vært i kontakt med Facebook – uten å få noe svar på hvorfor de ikke får utbetalt midlene.

- Vi har ventet og ventet. Jeg har skrevet til Facebook Help Center minst seks ganger om hva det gjelder – at det er en hastesak. Det var derfor vi samlet inn pengene, sier Amiry-Moghaddam til Nettavisen.

- Det beste svaret jeg har fått, er at de skal se på saken. De har sagt at de skal prøve å fristille pengene ved neste anledning. Det er nesten en måned siden vi fikk det svaret, sier han.

- Det er veldig trist at det tar så lang tid, og at prosessen ikke samsvarer med den informasjonen som Facebook har gitt i utgangspunktet. Vi regnet jo med to uker, maks én måned. Det var den beskjeden jentas familie også fikk, sier han.

- Haster med kirurgi

Amiry-Moghaddam, som er professor i medisin og hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, forteller at jenta lider av trange områder i urinveier som fører til hydronefrose.

- Hun er født med trangt urinrør. Dette medfører gjentatte urinveisinfeksjoner og rammer nyrene. Hvis det fortsetter over tid, kan hun miste nyrefunksjonen. Med behandling kan det bli løst. Dette har stor betydning for den personen det gjelder, sier han.

Amiry-Moghaddam forteller at operasjon på offentlig sykehus i Tyrkia ikke er noe alternativ for flyktningjenta.

- Det er kjempelang ventetid for en jente som er i hennes situasjon.

Derfor skal jenta opereres på en privat klinikk, straks pengene er blitt gjort tilgjengelig.

- Risikerer tapt nyrefunksjon

Norsk Helseinformatikk skriver følgende om prognoser for hydronefrose:

«Hvordan sykdommen utvikler seg, er avhengig av årsaken til hydronefrosen. Dersom tilstanden behandles vellykket i løpet av dager eller noen få uker, vil nyrefunksjonen vanligvis bli helt normal igjen. Uten behandling kan det oppstå varige nyreskader. Om hydronefrosen står i uker eller måneder, kan det opptre forandringer i nyrene. Nyrevevet ødelegges i varierende grad, og man risikerer at nyrefunksjon går tapt.»

Amiry-Moghaddam sier at han hadde benyttet andre innsamlingskanaler om han hadde visst at det var så vanskelig å få fristilt midlene fra Facebook.

- Det hadde tatt litt lenger tid enn to uker, men jeg tror vi hadde klart å samle inn pengene likevel.

- Én ting er at det er forsinkelser. Men det som er oppsiktsvekkende, er at man ikke får informasjon. Her er det en liten jente som venter på kirurgi. Hun kan miste begge nyrene. Tiden er viktig. Hun lider, understreker han.

Nettavisen har vært i kontakt med Facebooks kommunikasjonssjef i Norden fredag formiddag, og gitt anledning til å kommentere saken. Facebook opplyser at de undersøker saken.

Nettavisen har fredag kveld ikke fått noe tilsvar.