Gå til sidens hovedinnhold

Sammenslåingen av Troms og Finnmark kan bli et mareritt for skattebetalerne

Fylkespolitikerne i Troms og Finnmark har invitert til hjemme alene-fest på skattebetalernes regning.

Kommentaren ble først publisert av Nordlys.

Prosjektledelsen for sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner har laget skisser til struktur for den nye fylkeskommunen.

Det er presentert to modeller, som begge har minst to ting til felles:

1) Ansattgarantien gjelder; alle fylkeskommunalt ansatte skal kunne jobbe der de jobber i dag, men ledelsen har kontorsted utfra plassering i organisasjonskartet.

2) Det kontorstedet som ikke har øverste leder, skal ha assisterende leder for å sikre stedlig ledelse.

Smak på det siste. Organisasjonen lages ikke som et kostnadseffektivt styringsinstrument, men ut fra hensynet til å balansere makt. Mange vil hevde at Vadsø, i forhold til befolkningssammensetningen i hele regionen, tilgodeses langt utover det som er rimelig. Men dette er politikk, og grepene gjøres for å sikre arbeidsplasser i fraflyttingskommunen Vadsø, som nå kun har 5800 innbyggere.

Resultatet er imidlertid et mareritt for skattebetalerne. Troms og Finnmark får det som kan bli verdens dyreste administrasjon for en region. Nøyaktig det motsatte av det som var Regjeringens og stortingsflertallets intensjon.

For hva var regionreformens begrunnelse? Jo, omstilling og effektivisering for å opprettholde velferdsstaten i en tid med synkende inntekter til Staten.

Større fylkeskommuner skulle gi stordriftsfordeler og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

I Troms og Finnmark går man motsatt vei – med doble funksjoner av all ledelse, fra A til Å. Noen slank organisasjon får vi ikke. Men et massivt og trolig også ineffektivt byråkrati.

Les også

Solberg: Det blir felles fødeavdeling i Molde når det nye sykehuset der er klart

Det er heller ikke lett å se hvordan man med dette skal bygge den nye fylkeskommunen sammen. Administrasjonen deles inn i en Finnmark-del og en Troms-del. Og forholdetmellom øverste leder og nestleder - slik det er lagt opp til - vil i alle tilfeller være forholdet mellom Troms og Finnmark, eller Vadsø og Tromsø.

Dermed har man bygd den grunnleggende konfliktdimensjonen i sammenslåingsprosessen, inn i toppledelsen på absolutt alle saksområder. Med høy risiko for at den underliggende konfliktaksen - mellom de to gamle fylkene og det enorme agget vi har vært vitne til fra Vadsø - nå vil gjennomsyre organisasjonen.

Verre er det som sagt at den foreslåtte strukturen, må være en av de absolutt mest kostbare for skattebetalerne. Prinsippet om at to kan bli til en når man fusjonerer, er lagt fullstendig vekk.

Problemet er at det går helt på tvers av målsettingen om at sammenslåing av fylker skulle være en effektivtetsreform. Detviser nok en gang Solberg-regjeringens svakhet. Man har ikke bare iverksatt en reform som er uønsket, dårlig planlagt og gjennomført. Man har også frasagt seg ansvaret i ettertid, og lagt opp til hjemme-alene fest for fylkespolitikere og byråkrater i Troms og Finnmark.

Resultatet blir en fylkeskommune som ikke har hovedfokus på verdiskapning, men derimot på opprettholdelse av fylkeskommunale arbeidsplasser.

Samtidig ligger forholdene godt til rette for reversering med et nytt stortingsflertall i 2021. En organisasjon med doble funksjoner er lett å rigge ned etter kort tids bruk, og man vil raskt kunne få de to gamle fylkene Troms og Finnmark opp å gå igjen.

Og det er trolig hele poenget bak manøveren vi nå ser fra fylkespolitikerne. Framog tilbake kan vise seg å bli like langt. Men prisen blir dramatisk høy etter at man har gått i ring, og sluttregningen legges på bordet.

Les også

Sp åpner for å oppheve flere fylkessammenslåinger

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken