Begrunnet i det flere medlemmer omtaler som en uryddig nominasjonsprosess, ble det planlagte nominasjonsmøtet forrige torsdag i Tromsø Sp utsatt av et medlemsmøte samme dag, skriver Nordlys.

På listeforslaget fra nominasjonskomiteen er det 20 plasser, hvorav 18 var fylt med navn. Flere av disse hadde ikke bekreftet sitt kandidatur innen møtet.

Nordlys kjenner til at Tromsø Sp-medlem og tidligere Senterungdommen-leder Sandra Borch ikke står på listeforslaget til kommunestyrevalget.

- Jeg kan bekrefte at jeg ikke har blitt spurt av nominasjonskomiteen om å stå på lista til Tromsø Sp ved neste kommunestyrevalg, sier Borch til Nordlys.

Vil satse på kommunepolitikk

I forbindelse med nyheten om at hun var ferdig som SpU-leder i fjor høst, uttalte hun at hun har et ønske om å satse i lokalpolitikken i Tromsø.

- Jeg har adresse i Tromsø og satser på å flytte til Tromsø når jeg går av som leder av Senterungdommen i november. Jeg ønsker å satse på kommunepolitikk i Tromsø, men det er selvsagt opp til Tromsø Senterparti. Men jeg vil i alle fall, sa hun til Nordlys i september.

Les også:- Vil bli ordfører i Tromsø

- Satser på lokale navn

Nestleder av nominasjonskomiteen, Cecilia Rockwell, mener det ikke var naturlig å foreslå Sandra Borch til Tromsø Sps kommunestyreliste.

- Det kan godt hende hun er medlem av Tromsø Senterparti, men vi har først og fremst fokusert på å ta ut lokale krefter som tromsøborgere kjenner og kan assosiere seg med, sier Rockwell til Nordlys.

- Vi har prioritert lokale navn på lista. Sandra Borch er jo et sterkt navn i Lavangen Senterparti, for eksempel.

Hun sier de tomme plassene i listeforslaget er der for at medlemmene på nominasjonsmøtet også skal ha en rett til å komme med egne forslag.

- Vi har med vilje latt noen plasser stå tomme fordi dette er et forslag. På den måten får medlemmene mest mulig å si for hvor de vil ha folk på lista. Lista har en god spredning i navn fra både Senterpartiet og Senterungdommen, sier Rockwell.

- Rotete nominasjonsprosess

Nominasjonsprosessen har, etter det Nordlys kjenner til, blitt kritisert av flere Sp-medlemmer for å ha vært uryddig.

I et internt referat fra et telefonmøte datert 10.6. som Nordlys har fått tilgang til, er nominasjonsprosessen blant annet kritisert for at det ikke er sendt ut et «foreløpig forslag til fullstendig valgliste» til samtlige medlemmer av Senterpartiet og Senterungdommen. Styret i Tromsø Sp får også kritikk for ikke å ha latt Senterungdommen oppnevne et nominasjonskomitemedlem, i henhold til partiets vedtekter.

Dette beklaget Tromsø Senterparti-leder Ann-Sissel Enoksen i møtet. Det har foreløpig ikke lyktes Nordlys å få en kommentar fra Enoksen.

Utsatte nominasjonsmøtet

Til stede i telefonmøtet var også generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, som ble koblet inn på bakgrunn av en henvendelse om brudd på sentrale retningslinjer.

Generalsekretæren foreslo at nominasjonsmøtet som skulle foregå to dager senere, ble utsatt. Han bekreftet også at Senterungdommen skal ha en plass i nominasjonskomiteen, samt at den fullstendige lista med nominasjonsforslag skal oversendes medlemmene i forkant av møte for å kunne påvirke prosessen.

Gjennom et medlemsmøte 12. juni ble det vedtatt å utsette nominasjonsmøtet.

Les flere saker i Nordlys