Regjeringen benytter revidert statsbudsjett til å i det stille slå alarm om velferdsstatens overlevelse.

Som en følge av koronakrisen regner staten med å måtte hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet i år. Inntektene går ned og utgiftene går kraftig opp.

Les også: Økonomiprofessor: – Norge har ikke sett verre tall siden 1930-tallet

Samtidig har statens sparegris blitt mindre. Det er bare en kraftig svekket krone som har sørget for at oljefondet ser ut til å ha vært nærmest upåvirket av koronakrisen så langt.

Les også: Verdien på oljefondet til himmels - selv om børsene faller. Hvorfor det?

Har en gjeld på over 10.000 milliarder

I revidert nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet at de beregner at staten i 2020 har pådratt seg fremtidige pensjonsforpliktelser på 9088 milliarder kroner - et tall som har økt med 366 milliarder kroner fra året før.

I tillegg har staten 918 milliarder i forpliktelser til uføre- og etterlattpensjoner. Det betyr at statens samlede forpliktelser til pensjon er over 10.000 milliarder kroner.

Tallet forventes å fortsette å øke år for år.

Dette er en betydelig utfordring for staten. Før korona-krisen inntraff var det allerede antatt at oljeinntektene skulle stupe og Norges viktigste næring skulle fases ut over noen tiår. Befolkningen eldres, noe som gjør at det er stadig færre i arbeidsfør alder som skal brødfø de som er pensjonister - samtidig som utgiftene til helse øker.

Advarer om velferdsstaten står for fall

Og så har nå korona-krisen rammet, med mange flere som trenger overføringer fra staten, fremfor at de bidrar med skatteinntekter. Utgiftene til dagpenger er oppjustert med 44 milliarder kroner i år.

I revidert nasjonalbudsjett skriver nå Finansdepartementet rett ut at velferdsstatens fundament er under press:

- Velferdsstaten bygger på høy sysselsetting. Krisen vi nå er inne i, har ført til at arbeidsledigheten har økt svært kraftig på kort tid. Dersom dette ikke raskt reverseres, risikerer vi at mange vil falle utenfor arbeidslivet i etterkant av krisen. Bærekraftige velferdsordninger er avhengig av at vi lykkes med å få opp sysselsettingen og inkludere flere i arbeidsmarkedet, skriver regjeringen i budsjettet.

Et annet sted i budsjettet skriver de:

- Vi har lenge visst at vi fremover ikke kan lene oss like mye på inntektene fra oljevirksomheten som tidligere. Samtidig som rommet for økt bruk av oljeinntekter blir mindre, vil vi i årene som kommer, gradvis få høyere utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester. Velferdsstaten er basert på at forholdet mellom det vi yter, og det vi mottar, ikke kan bli for skjevt. Flere risikerer å falle utenfor arbeidslivet i etterkant av denne krisen, og vi kan få alvorlige utfordringer med bærekraften i offentlige finanser dersom vi ikke klarer å trappe ned igjen de midlertidige støtteordningene. Bærekraftige velferdsordninger er avhengig av en balanse mellom de som er i arbeid og de som mottar fra felleskapet.

Les også: Spår økonomisk katastrofe for Norge