Gå til sidens hovedinnhold

Sanner: - Vanlige familier får 16.000 kroner mindre i skatt

Den avtroppende regjeringen foreslår skattelettelser for folk flest på 4,8 milliarder kroner og hevder en vanlig familie kan spare 16.000 kroner i året. Og Erna Solberg har én advarsel til Jonas Gahr Støre.

Se reaksjoner på statsbudsjettet fra vandrehallen:

- Norsk økonomi er ute av krisen. Halvannet år etter at vi måtte stenge samfunnet, har vi tatt hverdagen tilbake. Med samarbeid og handklekraft har vi håndtert det bratteste økonomiske fallet siden andre verdenskrig, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i sin tale i Stortinget tirsdag.

Kommentar: Dårlige nyheter for alle som har hytte, utleieleilighet eller verdifull bolig

Statsbudsjettet for 2022 er på 1500 milliarder kroner.

Budsjettforslaget byr blant annet på store skattelettelser. Sanner mener en «vanlig familie» vil betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt enn med skattenivået i 2013.

I budsjettet foreslår regjeringen blant annet å redusere trinnskatten for dem med lavest inntekt, og et eget jobbfradrag som kan gi dem under 30 år mer enn 5000 kroner lavere skatt.

Les også: Raser mot alkohol-smell

Les også: Så mye dyrere blir biler i 2022 - ladbare hybrider får et avgiftssjokk

Stikkord fra budsjettforslaget:

 • Regjeringen prioriterer lettelser i inntekts- og formuesskatten i 2022.
 • Det foreslås lettelser i personbeskatningen på 4,8 milliarder
 • 84 prosent av skatteyterne får lavere skatt med forslaget, ifølge regjeringens forslag. (I snitt anslås det 1100-1200 kroner i lavere skatt for den enkelte)
 • Formuesskatten reduseres med 535 millioner kroner
 • Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.
 • Øker miljø og bilavgifter på 3,7 milliarder kroner
 • Det foreslås et jobbfradrag for unge, lavere trinnskatt, økning i den lave satsen i foreldrefradraget, lavere verdsettelse av aksjer og en gunstigere opsjonsskatteordning for oppstartsselskaper. I tillegg foreslås visse justeringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgifer.
 • Flypassasjeravgiften gjeninnføres i budsjettforslaget
 • CO2-avgiften økes med 28 prosent
 • Bistandsbudsjettet økes med 3,8 mrd. kroner til 41,9 milliarder kroner
 • Nav styrkes med 441 millioner kroner.
 • Regjeringen setter av 8,6 milliarder kroner til å styrke næringslivet og bevilger store beløp til blant annet Grønn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften.
 • Videre foreslår regjeringen å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavtgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikingsavgiften.
 • Fritaket fra merverdiavgift for elbiler foreslås videreført ut 2022.
 • Se flere sentrale punkter fra budsjettforslaget i faktaramme nederst i saken

Erna Solberg: - Går veldig godt i norsk økonomi

- Dette er et budsjett som forteller at det går veldig godt i norsk økonomi. Vi har gått fra mangel på jobber til mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Nå er det vår oppgave å sørge for at folk er kvalifisert til disse jobbene, uttalte statsminister Erna Solberg til Nettavisen i vandrehallen på Stortinget.

- Hva frykter du at Støre skal gjøre med statsbudsjettet?

- Jeg frykter at de skal kutte i saker vi i fellesskap har vært enige om å prioritere, slik som på kunnskap og kompetanse eller klimatiltak. Husk at utslippsbudsjettet gjelder for hele neste tiårsperiode, og det tonnet som kuttes det første året, er viktigere enn det disste året. Det er det viktig at de ikke tuller for mye med.

Roser «folk flest»

- Det er klart jeg er spent. Statsbudsjettet betyr mye for folks hverdag, sa finansministeren på vei til Stortinget tirsdag for å legge fram forslag for statsbudsjettet for 2022.

- Folk flest har gjort en stor jobb. Min jobb har vært å bidra med økonomiske støttetiltak, sa Sanner om unntaksåret som har vært preget av pandemi og store, statlige støttetiltak for å redde økonomien.

- Vi tar oljepengebruken ned, sa Sanner før han gikk inn i Stortinget.

Oljepengebruken

Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

Les også: Støre om kuttet i formuesskatt: – Ikke en politikk vi mener er riktig

Erna Solberg: - Vemodige dager

- Det er noen vemodige dager når du skal takke av alle og folk du har jobbet intenst med, både i den politiske staben, men også de som jobber i embetsverket. Du har jo jobbet i mange år sammen med folk som du kjenner og liker, og nå skal de serve noen andre, sier avtroppende statsminister Erna Solberg til NTB.

Blant nyhetene på budsjettet er altså at regjeringen går inn for å sette opp CO2-avgiften med 28 prosent. Prisen på bensin og diesel skal ikke lenger skjermes fra økningen.

Les også: Listhaug: – Høyre er ikke til å kjenne igjen

CO2-endring kan stå for fall

De foreslåtte endringene i CO2-avgiften kan stå for fall når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal sette sitt preg på Solberg-regjeringens siste statsbudsjett.

– Det følger dessverre et ganske kjent spor, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik på spørsmål fra NTB om hva han tenker om regjeringens statsbudsjett for 2022.

Det er nå opp til den nye Ap-Sp-regjeringen å gjøre sine endringer i budsjettet og legge det fram for Stortinget. Gjelsvik varsler allerede nå at de må se på en foreslått økning i CO2-avgiften på 28 prosent.