- Vi ønsker å slippe til private og frivillige for å løse flere oppgaver. Men veksten i antallet offentlige ansatte tror jeg kommer til å øke, sier Sanner til NRK.

Han setter veksten i sammenheng med økte krav og forventninger til det offentlige tjenestetilbudet, og trakk fram politiet, helsevesenet og skolene som eksempler.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert det de beskrev som økt byråkratisering av offentlig sektor under de rødgrønne. Og Sanner framholder at ambisjonene om forenkling, fornying og effektivisering fremdeles står ved lag.

- Vi skal ha et mindre byråkratisk byråkrati, fastslår statsråden, som lover å fjerne tidstyver og unødvendig rapportering og målstyring.

- Det handler ikke om å løpe fortere, slå sammen og legge ned, men om bedre ledelse i det offentlige, digitalisering og fjerning av tidstyver. Den jobben er vi allerede godt i gang med, og jeg tror vi vil se resultater allerede i 2014, sier Sanner. (©NTB)