Sarah Palin var visepresident-kandidat da John McCain konkurrerte med Barack Obama om Det hvite hus i 2008. Fram til 2009 var hun guvernør i Alaska. I dag er hun fremdeles en politisk aktiv republikaner, og lørdag snakket hun for medlemmer av National Rifle Association (NRA) i Indianapolis.

Palin brukte talen til å komme med kraftig kritikk av Obama-administrasjonens antiterror-politikk, skriver The Independent.

- Å, kom igjen. Fiender, som helt klart ønsker å tilintetgjøre USA, de som åpenbart har informasjon for å utføre jihad. Men du kan ikke støte dem. Ikke engang la dem bli litt ukomfortable. Ikke engang litte grann, sa Palin om dagens antiterror-regime før hun fortsatte:

- Vel, hvis jeg var sjefen så ville de visst at vanntortur (waterboarding på engelsk) er måten vi døper terrorister på.

Tusenvis av tilhører hørte på talen der Palin også anklaget Obama-administrasjonen for å angripe amerikaneres grunnlovsfestede rett til å bære skytevåpen.