SAS-streiken rammer flytrafikken i hele Skandinavia.

I Sverige går to fagforeninger, SAS Akademiker og SAS Ledarklubb, nå ut i en felles uttalelse, og refser pilot-streiken. Samtidig erklærer de sin støtte til ledelsen i SAS.

Blant SAS Akademiker finner man flyselskapets advokater, ingeniører og øvrige ansatte i administrasjonen. I SAS Ledarklubb er de som påtar seg ulike lederroller i flyselskapet organisert.

– Det er like mye behov for en ingeniør, en økonom eller en bakkeansatt som det er behov for en pilot, står det i uttalelsen, melder Aftonbladet.

– Det er et svik, ikke bare mot kolleger i SAS, men også mot de lojale reisende som har kjøpt flybilletter fra SAS, står det videre.

Les også: Flere tusen nordmenn strandet – sliter med å finne løsninger

I uttalelsen legges det også vekt på at timingen, med streik midt i sommerferien, er «veldig uheldig».

Slår tilbake

Nettavisen har mandag ettermiddag vært i kontakt med Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening (NSF):

– Jeg stiller meg uforstående til dette utspillet, skriver Klokset i en SMS.

– Vi står opp for helt grunnleggende prinsipper i arbeidslivet, som også de svenske lederorganisasjonene burde være opptatt av. Ledere er også ansatte, påpeker Klokset.

Han har tidligere uttalt at pilotene er villig til å slå SAS konkurs. De svenske fagforeningene frykter nettopp dette:

– I den situasjonen som SAS er i nå, risikerer streiken å drive selskapet ut i konkurs og det vinner ingen på, står det i uttalelsen.

Klokset sier til Nettavisen at ansvaret ligger hos SAS-ledelsen:

– Det er ledelsens og styrets ansvar å unngå konkurs, og det var ledelsen som valgte streik med et tilbud på 25% besparelser på bordet fra pilotene, skriver Klokset, og legger til:

– I Norge opplever vi bred støtte fra en samlet fagbevegelse, og lederne, sier Klokset, og viser til til en uttalelse fra fagforeningen Lederne.

Her står det innledningsvis:

– SAS bør umiddelbart ansette de 450 pilotene de sparket under pandemien i SAS, og ikke i bemanningsselskaper konstruert for å svekke deres lønns- og arbeidsvilkår. Ved å etterfølge Norwegians skadelige praksis, bryter SAS med hele den norske modellen og trepartssamarbeidet. Dette bør de ikke slippe unna med, skriver norske Lederne i sin uttalelse.

– Svenskene får gå i seg selv

Lederen for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, reagerer også på utspillet fra svenskene:

– Jeg synes det er trist at de ikke setter seg inn i saken før de uttaler seg. Vi er blitt bedt om å bidra med 13 ganger så mye i SAS Forward som dem selv. Hva har de tenkt å bidra med? Vi har ikke hørt om noe som helst, sier Skogvang til Nettavisen.

– I Norge har vi full støtte fra de andre fagforbundene. Svenskene får gå i seg selv og finne ut hva de har bidratt med. Vi vet nøyaktig hva SAS Forward krever av oss, og hvor urimelig det er. Det synes jeg svenskene bør ta innover seg, sier Skogvang.

Også i Danmark har SAS-pilotene fått støtte, blant annet i form av at 200 flyteknikere har gått ut i sympatistreik.

– Helt fastlåst

De to norske pilotforeningene og SAS-ledelsen var i møte mandag formiddag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa til Nettavisen klokken 11:05 mandag at situasjonen var helt fastlåst.

– Men vi gir ikke opp for det, la Ruland til.

Det er varslet flere møter de kommende dagene, men noe nøyaktig tidspunkt er ikke satt.

– Prater helt greit sammen

På spørsmål om hvor lenge møtet varte svarte riksmekleren:

– Jeg tok ikke tiden, for å si det sånn.

– 5 minutter? 15 minutter?

– Nei, det var lenger enn som så. Vi har pratet litt. Det er ikke slik at vi ikke klarer å prate sammen, selv om det er en konflikt. Det er profesjonelle parter fra begge sider som prater helt greit sammen, selv om det er vanskelig og dårlig tillit mellom partene. Men det er veldig fastlåst, sa Ruland.

– Det er flere problemstillinger som må løses for at vi skal komme i mål med en ny avtale her. Det er like låst på de punktene som må løses, sa Ruland.