SAS må betale Norwegian 175 mill.

Bjørn Kjos, Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos, Norwegian Air Shuttle Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Høyesterett avviser SAS-anke etter industrispionasjedom.

30.09.10 14:45

Høyesteretts ankeutvalg avviste 28. september 2010 SAS’ anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. mars 2010, der SAS ble dømt til å betale Norwegian erstatning og saksomkostninger for SAS’ misbruk av Norwegians forretningshemmeligheter. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig, og tilkjente erstatningsbeløp og saksomkostninger skal nå utbetales, ifølge en pressmelding fra Norwegian.

- Det er svært gledelig at det nå endelig kan settes sluttstrek i denne saken etter at Norwegian har fått medhold i tre forskjellige rettsinstanser. Dette viser at rettssystemet fungerer og at uetisk atferd over tid får økonomiske konsekvenser, sier administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos.

SAS må betale Norwegian 175 millioner kroner i erstatning inkludert saksomkostninger.

Norwegian-aksjen stiger på børsen. Kursen ligger på 93,50 kroner kort tid etter nyheten, mot 91,50 kroner før den kom.

- Sårbar situasjon
I lagmannsrettens dom ble Norwegian tilkjent kr 160 000 000 i erstatning, samt kr 6 839 770 i omkostninger for tingretten og kr 7 851 472 for lagmannsretten, fra SAS AB og SAS Scandinavian Airlines Norge AS. I tillegg kommer renter. Norwegian er nå også tilkjent kr 637 600 i forbindelse med Høyesteretts behandling av SAS’ avviste anke.

- Norwegian ble i en svært sårbar oppstartfase for selskapet utsatt for en grov og kynisk industrispionasje fra SAS sin side. Norwegian tapte flere hundre millioner kroner som følge av at SAS på ulovlig vis tilranet seg intern og sensitiv informasjon om Norwegian fra bookingsystemet Amadeus, skriver Norwegian.

Felles system
Bakgrunnen for saken er at SAS benyttet seg av sensitiv informasjon om Norwegian som SAS kom over i det felles bookingsystemet Amadeus.

SAS hadde tilgang til Norwegians informasjon etter en samarbeidsavtale på begynnelsen av 2000-tallet. Norwegian har ment at SAS-tilgangen var en stor ulempe for Norwegian i priskonkurransen. SAS hevdet iformasjonen i bookingsystemet var irrelevant i konkurransen.

Norwegian krevde 350 millioner kroner i søksmålet, men får altså det halve.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.