Gå til sidens hovedinnhold

Satser økologisk

Folkemuseet vil tilbakeføre folkeparken kong Karl Johan drømte om.

BYGDØY: Bygdø Kongsgård og Folkepark skal ha et bredt tilbud for hele befolkningen. Selve gården skal bli et utstillingsvindu for økologisk landbruk. Det opplyser Folkemuseet i en pressemelding.

Skoler og lokalmiljø

På aktivitetsgården får besøkende delta i tradisjonell gårdsdrift med historiske husdyr. Barn og ungdom skal fortsatt få delta aktivt i stell av hestene, og riding vil bli et viktig tilbud. I tillegg skal det utvikles et moderne besøkssenter, kafé og butikk med gårdsprodukter. På dagtid vil skoleklasser være hovedmålgruppen, mens på kvelden og i helgene er det lokalmiljøet og andre besøkende som står i fokus.

Kongstanke

Bygdø Kongsgård ligger midt i hjertet av folkeparken. Parken ble anlagt av kong Karl Johan, som ønsket en folkepark etter modell fra europeiske storbyer. Parken forfalt raskt etter unionsoppløsningen, men nå vil Norsk Folkemuseum få denne perlen tilbake i gammel prakt. - Vi vil tilrettelegge adgangen til området enda bedre, og sørge for at Karl Johans kongstanke realiseres. Jeg gleder meg til den dagen Folkeparken står der i gammel prakt, sier Aaraas.

– Målet vårt er å formidle norsk historie på en levende måte. Nå skal vi skape et unikt tilbud som vil tiltrekke seg tusenvis av nordmenn og turister hvert år, lover Olav Aaraas, direktør ved Norsk Folkemuseum.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen