Gå til sidens hovedinnhold

Satser på Mortensrud og Bjørndal

Mortensrud Idrettspark og "Bjørndal - enda bedre" kunne si seg godt fornøyd etter siste BU-møte.

Holmlia:Et enstemmig bydelsutvalg vedtok på siste BU-møte å bevilge 465 000 kroner av Oslo Sørmidlene til Mortensrud Idrettspark. Søndre Nordstrand Rideklubb, Klemetsrud IL, Troll Karateklubb og Grønmo golfklubb skal sammen planlegge et tilbud til barn og unge innenfor flere idrettsgrener.

Vi på Mortensrud har følt oss litt bortgjemt i en avkrok. Det er et sårt behov for et samlingspunkt på Mortensrud, der unge som gamle, organiserte og uorganiserte kan samles. Vi ønsker bredde i idretten, ikke bare et tilbud for dem som spiller håndball eller fotball, som det har lett for å bli, sa Roar Kruse, daglig leder i Grønmo golfklubb under Åpen halvtime. Pengene skal gå til å leie inn konsulenter til å lage en godt gjennomarbeidet plan for Mortensrud Idrettspark.

Vi trenger ekspertise på et så stort prosjekt som dette. Vi må vise at vi virkelig har arbeidet nøye med dette før vi sender inn en søknad om tilskudd fra spillmidlene, understreket Kruse.

Dette skal bli dyrt og av ordentlig kvalitet, og være for alle de som ønsker å bruke det. Uorganisert ungdom får nå først tilgang til fotballbanen etter klokken 23.00, noe som er helt håpløst. Jeg er derfor glad for at Mortensrud Idrettspark vil lage et slikt tilbud, uttalte Anne Helen Hjelmerud (FrP).

Penger til Bjørndalhuset

Bydelsutvalget var også enstemmige i et vedtak om å bevilge 450 000 kroner til prosjektering av Bjørndalhuset, som frivillige gjennom prosjektet "Bjørndal - enda bedre" har jobbet for siden 2005. "Bjørndalhuset skal være et samlingssted på tvers av alder, kulturell bakgrunn, kjønn, interesser og økonomisk status" heter det i forslaget fra Høyre, utarbeidet i samarbeid med "Bjørndal - enda bedre". Bjørndal Boligsammenslutning, som representerer Bjørndals beboere, skal ha en sentral rolle ved prosjekteringen, byggingen og driften av huset.

Tre millioner igjen

De drøye tre millioner kronene som står igjen av Oslo Sørs investeringsmidler, ønsker byrådsavdelingen for barn og utdanning/Utdanningsetaten å disponere til materiell, inventar og utstyr til bibliotekene, miljørom på Bjørnholt, Mortensrud og Lofsrud skoler, samt fysisk fostring på 6 skoler.

Venstre ønsker å avvente og oversende forslaget til det nye BU. Det er meningen at det er bydelen som skal bestemme over disse midlene i den hensikt å drive forebyggende arbeid for barn og unge. Vi har tidligere blitt overkjørt av byråden da utdanningsetaten fikk penger fra driftsmidlene, uttalte John Bjørnøy. SVs Liv Jorunn Eriksen la frem et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av alle gruppelederne som skal forberede forslag på satsingsområder med tiltak for bruk av Oslo Sørmidlene til koordineringsgruppa.

Det kan være nyttig å ha vedtatt en slik organisering til grunn, slik at det nye bydelsutvalget ikke må gjøre alt arbeidet helt selv, sa Morten Elster (RV). Forslaget ble vedtatt mot en stemme. Dermed er det foreløpig ikke avgjort hva de resterende drøye tre millionene av Oslo Sørmidlene skal brukes til.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen