Et representantforslag fra SV som tar til orde for dette ble mandag enstemmig vedtatt i Stortinget. I vedtaket bes regjeringen også om å sette inn særlige tiltak for å hindre at barn utsettes for menneskehandel og utnyttes til prostitusjon.

– Veldig gledelig, sier SVs Karin Andersen til NTB.

– Alle barn som bor i Norge, er våre barn. Når et barn forsvinner, så skal politiet lete – uavhengig av om barnet bodde på et asylmottak eller ikke, tilføyer hun.

En kartlegging fra november viste at 45 barn er blitt borte fra norske mottak i løpet av 2015. Bare to kommet til rette igjen, ifølge Adresseavisen. De fleste av de savnede asylbarna er i alderen 15-18 år, men noen er også yngre.

– Økt kompetanse

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) framholdt at tallgrunnlaget er usikkert da temaet var oppe til debatt i Stortingets spørretime i midten av november.

– Barn blir ofte telt to ganger, flere ønsker ikke å være her og noen velger å forsvinne når de får avslag, sa Horne, som understreket at hun ser svært alvorlig på saken.

– Vi har indikasjoner på at noen av barna blir utsatt for menneskehandel, vedgikk Horne, som slo fast at politiet må kobles inn når barn og unge forsvinner fra mottakene.

Hovedproblemet er at ingen leter etter disse barna, mener SVs Karin Andersen, som mener enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare.

– Kriminelle er veldig gode på integrering, for å si det sånn,

SV-representanten mener noe av løsningen er å sikre god barnefaglig kompetanse og sørge for at et tilstrekkelig antall voksenpersoner er til stede ved mottakene.

Flere tiltak

Stortinget vedtok en rekke tiltak mot menneskehandel mandag. Blant annet bes regjeringen om å utrede muligheten for å gi oppholdstillatelse til mennesker som skal være ofre for menneskehandel.

Stortinget gikk også inn for å styrke politiets mulighet til å avlytte kommunikasjon for å avsløre menneskehandel. Politiet får nå tilgang til å be om kommunikasjonsavlytting også når mistanken går mot menneskehandel med voksne personer. Denne muligheten finnes allerede i dag når mistanken gjelder handel med barn.

FN anslår at 25 til 27 millioner mennesker lever under det som beskrives som slavelignende forhold, mange av dem i tvangsarbeid eller sexindustri.