*Nettavisen* Nyheter.

Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett

Oslo (NTB-Peter Tálos): Høyesterett har forkastet Dagbladets anke i Schjenken-saken. Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken får dermed 200.00 kroner i oppreisning og dekket sakskostnader på 1 million kroner.

05.03.14 10:33

Erik Schjenken saksøkte Dagbladet for injurier etter oppslag i forbindelse med den såkalte Ali Farah-saken i 2007. Etter å ha blitt dømt i både tingretten og lagmannsretten, valgte avisen å anke til Høyesterett, men heller ikke her har Dagbladet fått medhold.

Dissens

Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten. Når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, delte Høyesterett seg i et flertall på fire dommere og et mindretall på en dommer. Flertallet kom til at beskyldningene ikke var vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

– Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått, Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen.

Dommer Clement Endresen er kommet til motsatt konklusjon og argumenterer for at Dagbladet, i likhet med den øvrige del av pressen, hadde en rimelig systemkritikk i etterkant.

– I den utstrekning det er fremsatt påstander som det ikke er faktisk belegg for, hadde Dagbladet etter mitt skjønn et forsvarlig grunnlag for sine vurderinger. Ved avveiningen av pressefriheten og den enkeltes æresvern, er jeg da kommet til at ingen del av dekningen kan anses rettsstridig, skriver Endresen i sin konklusjon.

Hemmer debatten

Etter dommen i lagmannsretten i fjor høst uttalte Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen at saken reiste reiser flere prinsipielle spørsmål, og at han mente Borgarting lagmannsrett gjennom sin dom framsto som redigerer av avisen.

– Det mest sentrale er at dommen slik den nå står, legger sterke begrensninger på meningsjournalistikken. Det er negativt for den offentlige debatt, uttalte han.

Dette er derimot ikke Høyesterett enig i.

– Å konkludere slik Dagbladet gjorde, kan heller ikke sees som et nødvendig element for å fremme debatten, skriver dommer Normann.

Erstatning

Høyesterett velger også, på eget grunnlag, å opprettholde oppreisningserstatningen på 200.000 kroner som lagmannsretten tilkjente Schjenken.

– Selv om Schjenken selv har bidratt til den situasjonen som oppsto, må det tillegges vekt at Dagbladet fremsatte meget alvorlige beskyldninger mot Schjenken, og at disse var ett av bidragene til at han fikk en posttraumatisk stresslidelse, står det i avgjørelsen.

Avisen må også betale ambulansesjåføren 1 million kroner i sakskostnader. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag