Nettavisen har bedt om innsyn i skoleresultatene for nasjonale prøver i matematikk - på 5., 8. og 9. trinn.

Her ser du resultatene:

Søk på din skole - på 5. trinn
Søk på din skole - på 8. trinn
Søk på din skole - på 9. trinn

Karakterskalaen går fra 1 til 3 på 5. trinn - med 3 som beste resultat. Skalaen går fra 1 til 5 på 8. og 9. trinn - med 5 som høyeste poengsum.

Elevene ved Tangen skole i Årdal kommune gikk helt til topps i matte på 8. trinn, med karakteren 4,3, sammen med Oslo International School i Akershus og Vanvikan skole i Nord-Trøndelag.

- Dette er en sensasjon for en skole som ligger midt i et industrisamfunn. Den samme trenden viste seg i fjor, sier en stolt rektor, Jan Kåre Stedje, ved Tangen skole til Nettavisen.

- Hva er årsaken til suksessen?

- Det er sammensatt, men det handler om at vi klarer å skape et godt læringsmiljø. Vi er en trivselsskole, som har klare mål for den enkelte eleven. Dette er en stor fortjeneste til de elevene og elevene som det gjelder, sier rektoren til Nettavisen.

- Hvor mange elever har dere på 8. trinn?

- Vi har 28 elever i 8. klasse, og alle deltok på testen. Ja, i år kom julenissen tidlig, sier Stedje, som også takker skoleeier, Årdal kommune, for det fine resultatet.

Les også: Her er de beste fylkene i matte

Toppskoler
For 9. klasse er Rudolf Steinerskolen i Akershus aller best med resultatet 4,9, fulgt av Vestre Jakobselv skole i Finnmark med 4,6 og Mælan skole i Sør-Trøndelag med 4,5.

For 5. klasse er disse skolene best med resultatet 2,9: Jar skole i Akershus, Jappa skole i Aust-Agder og Birralee International School Trondheim AS i Sør-Trøndelag.

Les også: Sjekk din skole - i lesing
Les også: Sjekk din skole - i engelsk

Guttene best
Videre viser analyser at det er små kjønnsforskjellene på nasjonale prøver i matte og engelsk, men guttene gjør det litt bedre enn jentene i matte.

Det er også små kjønnsforskjeller på nasjonale prøver i lesing, men her gjør jentene det litt bedre enn guttene. Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

Nytt i år
Både i matte og lesing har det blitt gjennomført nasjonale prøver på 9. trinn. De har fått samme prøve som elevene i 8. klasse. Det er de flinke elevene som forbedrer prestasjonene mest i løpet av året. Forskjellene mellom de med svakest og sterkest prestasjoner i matte, øker fra 8. til 9. trinn. Det samme gjaldt for lesing.

Foreløpige analyser av årets nasjonale prøver viser at prøvene har en god fordeling av lette, middels og vanskelige oppgaver, ifølge Utdanningsdirektoratet.