Det er 1. april, dagen da det er lov til å spøke litt med hverandre.

Og i år velger både Sporveien, Statens Vegvesen og Statsbygg å lage litt ekstra moro rundt NSBs omstridte og dyre navnebytte til Vy.

I en fyldig pressemelding fra Sporveien kommer det frem at de bytter navn til Oy:

– Vi ønsker å skape en sterk og markant opplevelse hos alle dem som ser, reiser med og opplever våre transportmidler. De skal på en måte reagere med positive utbrudd som kommer av begeistring og entusiasme, nemlig «OY, her kommer de!». Når vi skaper gode økonomiske resultater, skal folk kunne tenke «OY, så flinke de er». Og når vi setter nye passasjerrekorder skal de tenke, «OY, tenk at det er mulig og at de får det til,» sier Cato Hellesjø i en pressemelding.

Referansene til alle ordspillene som er laget rundt Vy er klare.

Sparer inn 500 millioner på skilt og kopimaskiner

Han sier samtidig at prislappen på 350 millioner er en god investering fordi de vil spare penger på kopimaskin-blekk.

– Det er sikkert noen som tenker: «OY, det ble dyrt», men det må de ikke gjøre! Kostnadene knyttet til navneendringen er estimert til et sted mellom 300 og 350 millioner kroner. På sikt viser likevel kostnadsprognosene at ved å kutte sju bokstaver kan vi spare inn nærmere 500 millioner kroner innen 2025, som en konsekvens av billigere produksjonskostnader til skilt, logoer og blekk i kopimaskinene. At navnet forkortes setter oss også i takt med tidsånden og vil være tiltrekkende for nye generasjoner. De unge i dag bruker både i dagligtale og på sosiale medier forkortelser. «Null problem» forkortes med «np», «selvfølgelig» med «seff» og «serr» betyr seriøst eller alvorlig talt. Den tid og de ressurser vi sparer på å forkorte navnet vårt vil kunne brukes til å gi et raskere og mer effektivt kollektivtilbud for våre reisende, understreker sporveissjefen.

Statsbygg blir til Ly

Også hos Statsbygg har NSBs navnebytte skapt grobunn for en aprilspøk.

- Statsbygg har gitt ly til statsansatte i over 200 år. Det er derfor helt naturlig for oss å ta dette moderne friske navnet og kvitte oss med det gamle statlige, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen.

- Vi har fulgt Språkrådets anbefalinger når det gjelder valg av nytt navnet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. – Språkrådet anbefaler ikke å bytte innarbeidete navn med kulturhistorisk verdi og de anbefaler at nye navn skal være beskrivende for virksomheten, forteller Aschim.

- Statsbygg er et relativt nytt navn og har neppe kulturhistorisk verdi. Nordmenn har derimot søkt ly under alt fra steinheller til gapahuker i årtusener. Ly oppleves derfor som et inviterende og varmt navn, framholder kommunikasjonsdirektøren.

Statens vegvesen blir til DiT

Statens vegvesen melder mandag at de skiter navn til DiT - og at navneendringen skal finansieres med en ny, midlertidig avgift på elbiler.

- Det er flere grunner til at valget falt på DiT. Ikke minst fordi DiT peker fremover, det viser retning. Nå vet vi hvor veien inn i fremtiden går. Den går DiT, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Dessuten gir DiT mening også når du leser det baklengs; TiD. Vi skal sørge for at folk og næringsliv kommer seg trygt DiT de skal, og de skal ikke bruke mer TiD enn nødvendig for å komme DiT. Vi skal bygge veier til DiT folk skal, og vi skal ikke bruke mer TiD på planlegging og bygging enn strengt nødvendig, fortsetter han.

Ifølge Statens vegvesen er prislappen ukjent - men finansieringen i orden:

– Vi er i ferd med å inngå en avtale med de store strømleverandørene om at de legger på to øre per kW/t for alle husholdninger som eier minst én elbil. Elbileiere har lenge sluppet unna de fleste avgifter. Etter å ha fått positiv tilbakemelding fra blant andre Elbilforeningen, fant vi ut at et lite påslag på strømregningen de neste fem årene ville sikre rettferdig finansiering av navneendringen, forteller vegdirektøren som for øvrig selv kjører elbil.

Språkrådet skifter også navn

Språkrådet har også en sak mandag at de skifter navn til OrdNOR.

– Vårt purpose skal være å levere. Språkrådet skal være den foretrukne totalleverandøren av språkopplevelser, sier språkdirektør Åse Wetås med ettertrykk.

– Det nye navnet gjør oss mer synlige og attraktive.

For ordens skyld: Språkrådet har i lang tid vært svært kritisk til en del av navnevalgene til norske selskaper. Spesielt har de gått ut mot Oslo Met.

Nettavisen har vært i kontakt med både Statsbygg og Sporveien, som sier de ikke legger seg opp i prosessen til NSB, men at ideen har kommet som følge av debatten i etterkant.