*Nettavisen* Nyheter.

Se opp for kineserne!

I en stor analyse tar en av verdens fremste investeringsbanker for seg den økonomiske fremtiden til Kina. Les iMarkedets eksklusive gjennomgang

19.05.08 00:41

"Der ligger en sovende gigant. La henne sove, for når hun våkner vil hun ryste verden"Disse ordene sa Napoleon Bonaparte om Kina tidlig i det 19. århundret. Nå kan det se ut som om giganten Kina er i ferd med å våkne.iMarkedet har som eneste norske medium fått tilgang til en omfattende analyse av den kinesiske økonomien som investeringsbanken Credit Suisse First Boston (CSFB) i disse dager presenterer for sine kunder.Kineserne kommer

Det anslås at kinesiske husholdningsinntekter vil samlet beløpe seg til 704 milliarder dollar i 2004, men dette er ikke hele sannheten. Kinesiske husholdningers forbruk må målet i den kinesiske valutaen, renminbi, som er betydelig undervurdert i forhold til dollaren.Men tar man utgangspunkt i dollar med dagens valutakurs så står kineserne i dag tilsvarende 9 prosent av det amerikanske konsumet eller 3 prosent av verdens samlede konsum. CSFB-analytikerne har regnet seg frem til at kineserne vil stå for 37,3 prosent av forbruket i USA og 10,5 av forbruket i verden innen 2014. Dette er "base scenario," det vil si det mest sannsynlige utfallet, skriver analytikerne.I samme periode antar banken at veksten i bruttonasjonalprodukt vil bli på hele 49 prosent, som en "base case", mens "best case" er en vekst på BNP tilsvarende 108 prosent. "Worst case-scenariet" er en vekst på BNP på 17 prosent.Det beste scenariet tilsier at man innen 2014 vil oppleve at kinesisk konsum vil være 2 prosentpoeng under det amerikanske. De skriver også at sannsynligheten for at utfallet vil bli mellom base- og best case er på 75 prosent, mens at det går andre veien er 15 prosent.Hva er så styrken, drivkraften, i denne veksten?

CSFB beskriver flere megatrender. Den første er en voldsom investering i maskiner og anleggsmidler som erstatter utdatert materiale og maskineri med nytt og mer moderne og effektivt utstyr.Det skjer også en migrasjon fra rurale til urbane områder som tilsvarer den som skjedde i Europa under den industrielle revolusjon – og som man har sett i sammenlignbare land som har gjennomgått tilsvarende strukturelle endringer.Kina har også lykkes godt med sin "kopieringsstrategi" noe også Japan bygget seg opp med. Dette går ut på at man ikke utvikler produkter selv, men i større grad søker å kopiere andres produkt og heller hente sine komparative fortrinn på effektiv produksjon. At Kina brauter seg fram på verdens eksportmarkeder vil også være en signifikant bidragsyter.Svakheten, og de finnes, for Kina sin fremtidige vekst mener storbankens analytikere er følgende:Stivbent byråkrati og statlig styring som forsinker en smidig allokering av innsatsmidler, som kapital, arbeidskraft og andre ressurser er kanskje den største trusselen for vekst. Men holdningen kinesiske styresmakter har er ikke det samme som de røde Mao-kommunistene hadde. Første oktober 1982 sa Deng Xiaoping, avgått leder av kommunistpartiet i Kina, følgende:"Its time to prosper. China has been poor a thousand years...to get rich is glorious,"Den andre utfordringen er korrupsjon og annet misbruk som hindrer entrepenørskap. Dårlig avkastning på investert kapital, som følge av dårlig ressursallokering og et bankvesen og kapitalstruktur som ikke er dårlig utbygd.Dessuten kan svakheter i helsevesenet føre til at landet ikke greier å holde ved like en oppbygning av human kapital.Enorm inntektsvekst

CSFB har også sett på hvordan inntektsutviklingen til kineserne i urbane områder vil være frem mot 2014. Veksten i inntektene har de siste ni årene vært på formidable 99,7 prosent i reelle termer. Analytikerne venter at denne veksten vil være på 46,3 prosent over de neste ti årene.De antar også at veksten i antall hustander med inntekter over 5.000 dollar vil vokse seks ganger raskere over de neste ti årene enn den gjennomsnittlige veksten i inntekter.Antall husstander som tjener over 10.000 dollar er ventet å vokse fra 3 prosent av totale i urbane strøk, til 64,8 prosent i 2013. Dette fremkommer i følgende tabell:Det er ingen tvil om at Kina vil ha en stor innvirkning på hvordan verden kommer til å se ut de neste ti årene. Får CSFB rett i sine analyser vil Kinas innbyggere bli de største konsumentene i verden, og det kinesiske markedet vil bli det største.Etter hvert som kinesiske konsumenter får penger mellom hendene, og ei heller lite, vil det være meget attraktive markeder for selskaper som i dag er store innenfor konsum.CSFB trekker frem 30 selskap som de mener er godt posisjonert vis a vis det kommende kinesiske markedet. Ett av selskapene som trekkes frem er Volkswagen.Dette er et merke som kineserne kjenner godt til, ifølge en undersøkelse blant 2.700 kinesere som CSFB har foretatt, mens Dell også er med i gruppen som investeringsbanken ser på som interessante.Når det gjelder mobil- og telekom er Nokia og Samsung de to selskapene som er best posisjonert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.