(Nordlys): Den planlagte utmarkskontrollen ble gjennomført med innleid helikopter og har tatt dem over Lyngen, Nordreisa, Kåfjord og deler av Storfjord kommune.

Totalt førte kontrollen til fire anmeldelser, to for ruspåvirket kjøring og to for ulovlig ferdsel med snøscooter.

Se alle bildene fra kontrollen lengre ned i saken.

Frykter det kan gå liv

Men det var sporene i fjellene fra tidligere kjøring som bekymrer mest.

– Selv om det er «bare» fire saker, så ser vi at folk har for stor risikovilje. Det har blitt observert spor i svært bratt og skredfarlig terreng i samtlige kommuner vi har vært over i dag. Det er lekekjøring i bakker, på skavler og i heng, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder tilsyn Innland i Statens naturoppsyn.

– Selv om vår primæroppgave er å følge opp motorferdsel i natur, så føler jeg at vi må si ifra om at denne kjøreatferden ikke er grei. Vi frykter at dette kan føre til alvorlige ulykker dersom det fortsetter. De som står for denne typen kjøring utsetter seg selv og kanskje andre for stor fare.

De tre skumleste

Det er spesielt tre steder hvor det ble observert mye spor etter ulovlig scooterkjøring søndag som får SNO til å steile med tanke på lek i skredterreng:

På vestsiden av Bjørndalstinden i Lyngen (se bildet øverst i saken)og vestsiden under Stetinden (se bildet under):

Kjøring i denne rennen i Nommedalen i Kåfjord kommune, er også grunn til stor bekymring mener kontrolløren til SNO.

Får mange tips

SNO har ingen planer om å dempe kontrollaktiviteten framover etter søndagens tur. Det nærmer seg tross alt scooterførernes høytid: Påske.

– Når vi legger opp sesongen med tanke på tilsynsaktivitet så planlegger vi i to spor. Vi lager en plan med utvalgte tidspunkt og områder hvor vi tenker at risikoen for ulovlig kjøring er størst hvor vi baserer oss på erfaring. Dette intensiveres gjerne opp mot tidspunkt hvor vi vet det er mange ute, sier Austmo.

– Det andre sporet er tipsbasert. Vi får inn blant annet anonyme tips via siden til Miljødirektoratet, og disse følger vi opp og rykker ut på dersom det er akutt og gjennomførbart.

– Helikopter er effektivt

Den mest vanlige kritikken rundt disse kontrollene går på ressursbruk. Austmo sier det er god grunn til å benytte helikopter.

– Helikopterbruk er effektiv. Vi rekker over store områder på kort tid og har god oversikt fra luften over hva slags aktivitet der er og har vært i området. Vi erfarer dessverre også at mange prøver å unndra seg kontroll ved å stikke av. Vi jager de ikke, men det er lettere for oss å følge spor og flytte oss fra sted til sted i lufta, sier Austmo.

En annen kritikk som ofte går igjen i sosiale medier, er at de kun er ute på kontroll når sola skinner.

– Det er ikke slik at vi kun er ute når det er fint vær. Helikopterbruken krever selvsagt flyvær, men vi gjennomfører også kontroll fra bakken. Vår erfaring er at været ikke er en hindring for de som bedriver med ulovlig kjørevirksomhet i naturen.

Bilder fra kontrollen

Les saken på Nordlys her.