Hussain, som er tidligere talsperson for den islamistiske gruppa Profetens Ummah, ble i september tiltalt for terrorrekruttering. Han skal ifølge tiltalen ha hjulpet fem navngitte personer, i tillegg til å ha rekruttert minst to konvertitter.

Les: Hussain fengslet fram til rettssaken

«Til tider opererte Ubaydullah som et reisebyrå. Folk som ville reise, ringte først, så møttes de på et sted der ingen kunne avlytte dem. Det kunne være en parkeringsplass, en bensinstasjon, en rasteplass». En kilde sier gutter gikk fra å virke litt interessert til å bli hellig overbeviste islamister. Kilden var kritisk til om ungguttene egentlig visste hva de dro til, skriver Seierstad ifølge NRK.

Les: Hussain vil begjære seg løslatt før terrorsaken

PST bekrefter at påstanden om reisebyråvirksomhet blir tema i den nært forestående rettssaken.

Les: Hussain vil flytte til Karasjok for å komme unna islamistmiljøet

Ubaydullah Husseins advokat, John Christian Elden, skriver til kanalen at hans klienter «ikke deler Seierstads oppfatning, men ønsker ikke å kommentere hennes bok».