Gå til sidens hovedinnhold

Seks av hundre unge går på sosialen

Oslo (NTB): I fjor gikk 6 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år på sosialen for å få hjelp, viser en rapport fra Nav.

Navs rapport konkluderer med at denne aldersgruppen er svært sårbar for endringer på arbeidsmarkedet, skriver Dagsavisen.

Rapporten viser at unge mellom 18 og 24 år har stått for 40 prosent av veksten i antall sosialhjelpsmottakere etter at finanskrisen slo inn fra slutten av 2008 og fram til 2009. I fjor mottok 6 prosent i denne aldersgruppen sosialhjelp.

- Dette skjer ikke fordi ungdom er late, men fordi de mangler kvalifikasjoner for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Om du er en ung mann som falt ut av videregående opplæring og er uten yrkeserfaring, er sjansene dine relativt svake på arbeidsmarkedet, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.

Ungdom med lav utdanning og kort tid bak seg i arbeidslivet er nemlig blant de første som faller ut når arbeidsledigheten øker, ifølge Nav. Dessuten sliter denne aldersgruppen allerede i utgangspunktet med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i perioder med økende ledighet.

Unge har færre rettigheter til dagpenger og arbeidsavklaringspenger dersom de ikke har vært i arbeid før. Dermed blir sosialhjelp den eneste inntektskilden de har krav på.

Nav mener at de unge må ha konkret utdanning og ikke nødvendigvis bare korte arbeidsmarkedstiltak.

- Frafallsprosenten er altfor høy, spesielt fra yrkesfagdelen. Det betyr at både videregående skoler og Nav må jobbe veldig konkret, og ikke nødvendig sende ungdom på korte arbeidsmarkedstiltak, men heller forsøke å integrere dem i utdanningssystem på en eller annen måte. Det er viktig å fange opp de unge tidligst mulig, og finne fornuftig tilbud som treffer deres behov, sier Gudbjørgsrud. (©NTB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021