Kommende torsdag blir Viggo Kristiansen endelig frifunnet for drap og voldtekt begått i Baneheia-saken (se faktaboks under). Nettavisen omtalte nyheten om at Riksadvokaten ville legge ned påstand om frifinnelse for Kristiansen i oktober.

Først må han gjennom en rettssak som er berammet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Dette er ren formalitet.

Kristiansen har hele tiden nektet enhver befatning med saken hvor Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Slødedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i mai 2000.

Les også: Baneheia-advokater vil bytte ut etterforskere i Baneheia-saken

Under ett års fengsel

Selv om Kristiansen blankt frifinnes i Baneheia-saken vil det bli lagt ned påstand om fengselsstraff for gjentatte overgrep han begikk mot en annen jente som var 7–8 år på gjerningstidspunktet. Dette skal ha skjedd flere ganger i perioden mai 1994 til desember 1996.

Samtidig skal det utmåles straff for et forhold der han skremte en voksen kvinne ved flere anledninger i perioden mai 1998 til januar 1999.

Kristiansen erkjente forholdene da saken gikk i Kristiansand byrett i april og mai 2001. Men forholdene ble dømt sammen med Baneheia-drapene og Kristiansen fikk altså en samlet straff på 21 års forvaring.

Ettersom han kommende torsdag blir frikjent for drapene skal det likevel utmåles straff for overgrepene begått mot jenta. Nettavisen får opplyst at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand på i underkant av ett år og at det skal ligge i sjiktet på ni måneder.

Les også: Viggo Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning

Nettavisen får også opplyst at formildende omstendigheter som tas med ved utmåling av påstand om straff er hans unge alder på gjerningstidspunktet. Viggo var da 15 til 17 år. Det skal telle i skjerpende retning at det er snakk om gjentatte overgrep. Nettavisen får også opplyst at vurderinger som er tatt med er den betydelige omtalen overgrepene fikk fordi de ble en del av Baneheia-saken.

SE VIDEO: Sigurd Klomsæt gråtkvalt da nyheten ble kjent

Hadde Kristiansen ikke blitt trukket inn i Baneheia-drapene ville overgrepene mot jenta neppe blitt omtalt i pressen. Det er uklart for Nettavisen hvor stor vekt akkurat dette vil spille inn.

Statsadvokat Andreas Schei har ikke ønsket å kommentere noen av Nettavisens opplysninger.

– Vi har ingen kommentar til det vi skal si i innlegget tirsdag, skriver han i en SMS fredag.

Heller ikke Viggo Kristiansen ønsker å kommentere saken.

DEBATTINNLEGG: Det krevde stort mot å hevde at Norges nest mest forhatte mann, Viggo Kristiansen, ble uskyldig dømt

Skal ikke sitte i fengsel

Kristiansens forsvarer Bjørn Andre Gulstad bekrefter til Nettavisen at det er snakk om måneder med straff, men vil under ingen omstendigheter være mer konkret.

– Det har vært god dialog mellom forsvarer og påtalemyndigheten i forkant av rettsmøtet neste uke. I den anledning har naturligvis straffenivået blitt diskutert. Vi har langt på vei oppnådd en felles enighet med tanke på hva som er straffenivåets utgangspunkt, men det kan fremdeles være en viss uenighet om den konkrete straffen i dette tilfellet, dog slik at vi snakker om nyanser, sier Gulstad til Nettavisen.

– Av respekt for dialogen jeg har hatt med påtalemyndigheten, vil jeg ikke konkretisere noe straffenivå utover å si at vi er langt på vei enige, men at noen nyanser kan skille. Men det er altså mer snakk om måneder enn år. Hans alder på tidspunktet vil måtte tillegges stor betydning.

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Politiet gjennomførte tre ransakinger hos drapssiktede Jan Helge Andersen

Domstolen står fritt til å ilegge dom på noe annet enn det påtalemyndigheten mener er riktig straff. Uansett skal Kristiansen ikke på nytt i fengsel da dommen for lengst anses sonet. Oversoningen gjør at Kristiansen kan kreve opp mot 30 millioner kroner i erstatning.

– Fra denne side vil det bli vist stor forståelse for de etterlattes opplevelse, av den dramatiske endringen det er at en antatt skyldig mann, senere viser seg å være uskyldig, sier Gulstad om den endelige frifinnelsen.

SE VIDEO: Her kommer Viggo Kristiansen hjem som fri mann for første gang på 21 år

Kristiansen satt nesten 21 år i fengsel etter Baneheia-drapene og ble løslatt 1. juni i fjor. Han ble fraktet rett hjem til foreldrenes bolig i Kristiansand. Her har han bodd siden.

Det vanlige er at fanger som løslates har en soningsprogresjon som gradvis gjør at de vender seg til et liv i frihet.

Les også: Ny Baneheia-bok: «Politiet i brev til Oslo tingrett: Jan Helge Andersen har drept Lena Sløgedal Paulsen»

Etterforsker Jan Helge Andersen

I Baneheia-saken ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel etter å ha tilstått drap og overgrep mot Sørstrønen, men han ble frifunnet for drapet av Sløgedal Paulsen. Det var han som trakk Kristiansen inn i saken.

Andersen hevder fortsatt at Kristiansen var med på drapene. Nye DNA-undersøkelser som er gjort viser at det bare er funnet treff fra Andersen på de to jentene.

Det er ikke funnet noen DNA-treff fra Kristiansen.

Drapet av Sløgedal Paulsen står nå uløst og Oslo politidistrikt etterforsker fortsatt Jan Helge Andersen.

Les også: Politiet har funnet overgrepsmateriale på Jan Helge Andersens PC

Etter å ha fått saken gjenopptatt i fjor får Kristiansen sin endelige frifinnelse denne uken. Det blir ingen bevisførsel, slik det er i vanlige straffesaker, men statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg skal redegjøre for påtalemyndighetens syn overfor retten hvorfor de mener Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene.

Deretter blir det anførsler fra bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene Håkon Brækhus som også har med seg advokat Audun Beckstrøm. Forsvarer Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin vil også komme med noen anførsler.