- Selvskading er et stort folkehelseproblem blant ungdom, og norske studier over de siste 10-15 årene viser at selvskading er et økende problem, sier psykiater og professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: - Rus å kutte seg

Mehlum var en av foredragsholderne da Den norske legeforening arrangerte pressemøte tirsdag i forbindelse med at foreningens nettsider og tidsskrift nå publiserer en artikkelserie om selvskading.

Mehlum sier det nå eksisterer en økende oppmerksomhet i fagmiljøet i forhold til å gjøre noe med dette problemet.

- Helsevesenet har tilgang på effektive behandlinger. Det er også viktig at folk er oppmerksomme på problemet, slik at de kan reagere på det om nødvendig, sier Mehlum.

Størst blant jenter
Finn Skårderud, professor og psykiater ved Høgskolen i Lillehammer og Toppidrettssenteret viste til en undersøkelse fra 2003 ved forsker Mette Ystgaard. Der sier en av ti jenter at de har skadet seg i løpet av det siste året. Blant guttene er tallet tre prosent.

- Dette er et betydelig fenomen, slår Skårderud fast.

I en av de aktuelle artiklene skriver Skårderud at en mulig årsak til kjønnsforskjellene kan være at kvinner er sosialisert til å håndtere følelsesmessige utfordringer ved å agere på seg selv, mens menn er mer sosialisert til å agere på andre, for eksempel i form av vold.

Finnes gode behandlingstilbud
I en annen av de aktuelle artiklene påpeker Lars Mehlum at selvskading blant unge må tas på alvor gjennom tidlig identifisering, utredning og behandling.

Artikkelforfatterne påpeker også at selv om selvskading forekommer hyppig, kommer mange ikke i kontakt med helsetjenesten. Mehlum understreker imidlertid at det finnes gode behandlingsmuligheter mange steder i landet.

Selv jobber han med såkalt dialektisk atferdsterapi som handler om å finne bedre måter å regulere følelser og atferd på enn å skade seg selv.

- Et eksempel på dette er å bruke ferdigheter til å holde ut vonde følelser. En slik ferdighet er å distrahere seg bort fra tanken om å skade seg selv, for eksempel ved å drive aktiviteter eller andre sanseinntrykk. Vi ber den som skader seg om å lage en lang liste over hva som kan distrahere vedkommende vekk fra tanken om å skade seg, forteller Mehlum.

Gunstig posisjon
Lene Dæhlen Selnes, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Sørbyen Legegruppe på Gjøvik mener allmennpraktiserende leger kan ha en større rolle i behandlingen av selvskading enn i dag.

- Veldig mange av de som skader seg selv når ikke behandlingsapparatet. Men nå som tilgjengeligheten på kunnskap om selvskading blir stadig større, kan dette øke kunnskapen blant fastlegene og allmennpraktiserende leger ellers. Fastlegene er i en gunstig posisjon fordi vi kan følge de unge fra de blir født. Vi sitter i posisjon til å kunne avdekke selvskading, sier Selnes.