Sender hjem rekordmange straffedømte

Foto: Solum, Stian Lysberg (SCANPIX)

67 flere kriminelle ble sendt ut av Norge første halvår av 2011 sammenlignet med i fjor.

14.07.11 12:33

Torsdag presenterte Utlendingsdirektoratet (UDI) de viktigste tallene innenfor asyl- og innvandringsstatistikken for årets første halvår. Den viser at det er en økning i hjemtransportering av kriminelle i forhold til første halvdel av fjoråret.

- Rask retur, særlig av straffedømte, gir resultater for mer trygghet, opplyser justisminister Knut Storberget.

Effektiv retur - mer trygghet.
I løpet av første halvår av 2011 er til sammen 474 straffedømte uttransportert av landet, mot 283 i samme periode i fjor. Dette er en økning på 67 prosent.

I løpet av juni måned sørget Politiets utlendingsenhet (PU) for at 88 straffedømte ble sendt ut av Norge. Dette er en økning på 47 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Av de uttransporterte var de fleste fra Nigeria (17 prosent), Romania (15 prosent) og Polen (10 prosent). I løpet av 2011 er det uttransportert flest straffedømte nigerianere (13 prosent), litauere (10 prosent) og rumenere (10 prosent).

Flere reiser hjem frivillig
Statistikken viser også at det er en kraftig økning i antall personer som reiser hjem frivillig etter at de har fått avslag på asylsøknaden.

- Det er mest humant for alle at saker behandles raskt, og at de som får avslag på sine søknader reiser hjem for starte sine liv i hjemlandet, sier Storberget.

Og legger til:

- Effektiv retur, helst frivillig og om nødvendig med politiets hjelp, og effektiv saksbehandling i UDI og UNE er viktig signalpolitikk. Dette kan være med på å forklare at det kommer færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov til Norge.

Stabile asyltall
Utlendingsdirektoratet la torsdag fram sine tall for første halvår av 2011. De viser at antall asylsøkere holder seg stabilt i første halvår, sammenlignet med første halvår av 2010. Sammenlignet med de høye ankomsttallene i 2009 er nedgangen i asylankomsten betydelig.

- Utviklingen er positiv og viser at Regjeringen lykkes med å føre en human, rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov har gått ned og mange av de som kommer i dag er reelle flyktninger. Samtidig viser tallene at vi har lyktes med å motivere flere til å reise hjem frivillig, sier justisministeren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.