Spedbarn kurert for HIV med vanlige medisiner.

For første gang har forskere lykkes i å kurere et spedbarn som var født med hiv. Det melder NTB mandag.

Den vellykkede behandlingen med vanlige hiv-medisiner kan være et gjennombrudd i arbeidet for å finne måter å kurere spedbarn som blir født med hiv-viruset.

Forskerne er nøye med å påpeke at det dreier seg om en funksjonell kur, ikke en total kur. Det er fordi viruset ikke er fullstendig fjernet. Likevel er det redusert til et så lavt nivå at kroppen selv kan takle det uten behov for medisiner.

Fra før kjenner man bare til ett tilfelle der en hivsmittet er kurert, nemlig en amerikaner i Berlin som ble frisk etter en ryggmargstransplantasjon for å kurere leukemi.

Men i det nye tilfellet ble den lille jenta kurert uten andre medisiner enn standardmedisiner til bekjempelse av viruset.

Forskjellen var at hun fikk en større dose medisiner enn vanlig, og at behandlingen begynte mindre enn 30 timer etter fødselen, lenge før det forelå en positiv diagnose, fordi moren var hivsmittet.

Jenta er nå to og et halvt år gammel. Hun har ikke fått medisin på ett år og viser ingen tegn på sykdommen.

Forskerne må gjennomføre flere tester for å kunne fastslå om behandlingen kan fungere på andre barn, men foreløpige resultater tyder på at man kan ha funnet en effektiv kur for barn som er hivsmittet..

– Dette er et bevis på at hiv potensielt kan kureres hos barn, sier Deborah Persaud ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA, som la fram resultatet av forskningen på en konferanse i Atlanta. (NTB)