Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har bedt utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) redegjøre for hvor mye Norge har gitt i bistand til den økonomiske stormakten Kina fra 2014 til nå.

- Kina er i ferd med å bli én av verdens største økonomier og er en veldig offensiv, global stormakt. Skal vi da bruke norske bistandspenger på Kina? sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Nettavisen.

- Jeg har respekt for Kina, og jeg tar Kina på største alvor. Men Kina er ikke i noe større økonomisk krise enn mange andre land. Norge har også økonomiske utfordringer på grunn av korona, sier han.

Et raskt søk på Norads sider viser at Norge har gitt 581 millioner kroner i bistand til Kina fra 2014 til og med 2019. 178 millioner av disse bistandskronene er gitt i direkte bistand til offentlig sektor i Kina.

- Kina har klare stormaktambisjoner. Norge har opplevd noen av disse stormaktambisjonene i form av krav om boikott av norske produkter. Kina er også én av de mest offensive aktørene når det gjelder norske arbeidsplasser. Frp og Høyre-regjeringa inviterer kinesiske entreprenører til å bygge ut norske veier. Det gjør at vi taper norske arbeidsplasser, sier Vedum.

- Heller bruke pengene til å bygge Norge

Utviklingsministeren har tidligere forsvart norsk bistand til Kina med at det kan bidra til å redusere klimautslippene og å nå bærekraftmålene om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

- På et oversiktsnivå så høres det veldig fint ut. Hvis vi hadde byttet ut kinesiske kullkraftverk med norsk gasskraftverk, så hadde det vært fint. Men vi må tørre å diskutere hvordan vi skal bruke bistandspengene. Syria er den største mottakeren av norsk bistand. Det er naturlig fordi det er millioner av mennesker som lider der, sier Vedum.

- Argumentene for bistanden til Kina har vært at bistanden skaper bedre relasjoner, hjelper oss kanskje med å få en plass i Sikkerhetsrådet og den type ting. Men på sikt vil dette undergrave støtten til bistand. 90 prosent av befolkningen skjønner at vi må hjelpe folk i Syria. Men det er en del andre bistandsprosjekter som kommer negativt ut når man bruker bistandspolitikk til å oppnå andre mål, sier Sp-lederen.

- Vi skal fortsette å handle med Kina og behandle dem med respekt, men de trenger ikke bistandspengene våre. Jeg synes det hadde vært veldig rart om Kina hadde kommet til Norge og spurt om vi ville ha bistand til å bygge infrastruktur i Finnmark. Kina er en mye større økonomisk makt enn Norge. Jeg synes heller vi skal bruke bistandspengene som går til Kina, til å bygge Norge, sier han.

- Én av verdens største økonomier

Kina er fortsatt definert som et utviklingsland, og er ifølge OECD under verdensgjennomsnittet for bruttonasjonalprodukt per capita.

- Hva tenker du om den definisjonen, Vedum?

- De er mange mennesker, men i norsk sikkerhetspolitikk defineres Kina som én av verdens største økonomier, og de utgjør en reell konkurranse for norske arbeidsplasser, sier han.

- Hvis du tar Forsvarets langtidsplan kontra for ti år siden, er det en helt annen uro om Kinas tilstedeværelse i våre nærområder enn før, med en stormaktrivalisering i våre nærområder i Arktis. Ting har endret seg kraftig, sier han.

Les også: 180 demonstranter pågrepet i Hongkong

Hongkong - sørgelig å se på

Kina har denne uken demonstrert overfor verden hvor langt de er villig til å gå for å styrke kontrollen over det delvis autonome Hongkong. Kina vedtok torsdag en omstridt nasjonal sikkerhetslov som kritikerne mener svekker Hongkongs delvise selvstyre og prinsippet om «ett land – to systemer». Norge er ett av mange vestlige land som har uttrykt bekymring for utviklingen i Hongkong.

- Hva synes du om det som skjer i Hongkong, Vedum?

- Jeg synes det er sørgelig å se på det økte konfliktnivået mellom befolkningen og kinesiske sentralmyndigheter. Sentralmyndighetene i Kina står for helt andre verdier enn det vi gjør i Norge.

Les også: Kina har vedtatt å innføre omstridt sikkerhetslov i Hongkong

- Urimelig at norske skattekroner skal gå til Kina

Utviklingsminister Ulstein har ennå ikke besvart Sp-lederens skriftlige spørsmål. Utenriksdepartementet har også fått muligheten til å begrunne norsk bistandspolitikk overfor Kina, og har henvist til et tidligere besvart skriftlig spørsmål om samme tematikk.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) spurte utviklingsministeren tidligere denne måneden om Norge ville fortsette å gi bistand til Kina.

«Det fremstår som urimelig at norske skattebetalere skal gi penger til prosjekter i verdens nest mektigste land, særlig i en situasjon der norsk næringsliv er i krise som følge av korona-viruset,» lød det skriftlige spørsmålet til Tybring-Gjedde.

Les også: Kinas president: - Vi må forberede oss på krig

Ulstein svarte at det var viktig for Norge å videreføre samarbeidet med Kina for å nå bærekraftmålene om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Ulstein begrunner videre med at norsk utviklingssamarbeid med Kina kan bidra til å kutte klimautslippene i Kina raskere.

«Norske midler brukes også i prosjekter som fremmer kunnskap om og etterlevelse av menneskerettighetene, enten det gjelder kinesisk arbeidsliv, akademia, sivilt samfunn eller kulturliv,» svarte Ulstein.

Utviklingsminister Ulstein har i et tidligere intervju med Nettavisen uttalt at den teknologiske og økonomiske stormakten Kina fortsatt er å anse som et utviklingsland.

Les også: Kina er verdens mektigste land - Norge bidrar med hundrevis av millioner i bistand

Norsk bistand under istiden

I 2010 ble det bilaterale forholdet mellom Kina og Norge nærmest lagt på is. Årsaken var at Kina ble blodig fornærmet over at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris høsten 2010. Nobelkomiteen er i prinsippet uavhengig, men komitémedlemmene blir imidlertid utnevnt av Stortinget.

Først seks år etter, i desember i 2016, ble forholdet normalisert da Norge og Kina signerte en felleserklæring. I erklæringen anerkjenner Norge Kinas «territorielle integritet» og «kjerneinteresser». Felleserklæringen ble av kritiske røster omtalt som et ydmykende knefall fra norsk side.

Norsk bistand til Kina fortsatte som normalt i løpet av den iskalde seksårsperioden. Ifølge tall fra Norad, ble det gitt drøyt 700 millioner bistandskroner til Kina i perioden 2011 til 2016, hvorav 220 millioner var direkte støtte til offentlig sektor i Kina.