– Stortingsgruppen har bestemt at vi ikke vil støtte forslaget om et tiggeforbud som nå er sendt på høring, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

– Å straffe medvirkning til tigging er ikke akseptabelt. Det kan ikke være straffbart å gi folk klær, mat og husly, sier hun.

Arnstad understreker at det heller ikke blir aktuelt å støtte et nytt forslag om nasjonalt tiggeforbud dersom regjeringen skulle legge fram et slikt.

– Jeg kan ikke se for meg at vi vil støtte et forbud uansett hvordan det utformes.

– Godt nok

Hovedbegrunnelsen er likevel at høringsnotatet slår fast at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet.

– Det var dette som var hovedsaken for Senterpartiet da landsmøtet vårt gikk inn for et tiggeforbud, sier Arnstad.

Hun understreker at Sp holder på retten som kommunene har til å innføre lokale tiggeforbud. Den rødgrønne regjeringen innførte hjemmelen for dette i 2013, og bestemmelsen ble tydeliggjort av regjeringspartiene og Senterpartiet i fjor.

I henhold til Sps vedtekter er avgjørelsen fattet av stortingsgruppa, der et mindretall motsatte seg beslutningen. Sentralstyret og landsstyret er ikke involvert, og de to nestlederne i partiet var ikke aktivt med på beslutningen.

På spørsmål om hvorfor stortingsgruppen ikke ventet til landsmøtet i Senterpartiet i mars, svarer Arnstad slik:

– Vi synes det er mest ryddig å klargjøre vårt standpunkt nå, før regjeringen eventuelt kommer tilbake til Stortinget med en sak.

Bryter avtalen

Senterpartiet har i to landsmøter på rad gått inn for et forbud mot tigging. At dette kom til å bli innført i Norge, ble klargjort av Senterpartiet og regjeringspartiene på en pressekonferanse i fjor sommer.

Les også: Vil stoppe tiggeforbud

Nå blir både avtalen og landsmøtevedtaket brutt.

– Det er ansvarlig at vi tar de ulike vurderingene i partiet og gruppa på alvor. Det er et lederansvar å gjøre dette. Landsmøtevedtaket var et omdiskutert vedtak, sier Arnstad.

Hun frykter ikke represalier fra delegatene på landsmøtet i Haugesund 20.-22. mars.

– Vi har fått mange dypt alvorlige tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte. Stortingsgruppen oppfyller nå vårt ansvar for å se helheten i denne saken, men det kan sikkert bli debatt om den likevel. Jeg er ikke bekymret for det.

Les også: Utenlandsk media sperrer øynene opp over norsk tiggerforbud

- Ikke omkamp om tigging

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge var blant dem i stortingsgruppa som gikk inn for et nasjonalt tiggeforbud. Hun ser ikke for seg noen omkamp om vedtaket på landsmøtet i mars.

– Dette er en vanskelig sak for mange i Senterpartiet. Men når stortingsgruppa så tydelig har truffet et vedtak, er det ikke aktuelt for meg å delta i noen omkamp, sier Klinge til NTB.

Hun holder fast ved at det riktige ville være å innføre en nasjonalt forbud mot tigging.

– Men når flertallet i stortingsgruppa mener noe annet, så forholder jeg meg til det. Da er det også ryddigst å si ifra nå, sier hun Klinge.

– Er landsmøtevedtaket brutt?

– Godt spørsmål. Vi klargjorde det lokale tiggeforbudet i fjor sommer og kom sånn sett et stykke videre. I tillegg må stortingsgruppa forholde seg til den politiske situasjonen som oppstår mellom landsmøtene, sier hun.

Klinge mener saken kom skjevt ut at høringsforslaget fra regjeringen ble kjent.

– Det er det ingen tvil om. Men uansett ville det aldri ha vært aktuelt for Senterpartiet å forby noen å hjelpe andre, understreker hun.

Frp: Dette er avtalebrudd

Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, er skuffet over det han kaller et rent avtalebrudd fra Senterpartiets side. Han sier forslaget om et nasjonalt tiggeforbud nå legges dødt.

– Jeg har ikke sans for at avtaler brytes. Jeg forutsetter at folk holder avtaler de inngår også i politikken, sier Leirstein til NTB.

Høringsforslaget fra Justisdepartementet fikk hard medfart, men Leirstein sier regjeringspartiene var mer enn villige til å forhandle med Sp om ordlyd og innhold.

– Det var allerede booket møter om dette til uken, sier Frp-representanten.

Han mener Senterpartiets opptreden er til skade for politikkens omdømme.

– Ikke bare har Sp brutt en avtale med oss. Partiprogrammet er også brutt, i likhet med løftene Senterpartiet ga velgerne sine før valget.

Leirstein erkjenner at det nå ikke blir et nasjonalt tiggeforbud.

– Det vi trodde var et avklart flertall, var ikke et avklart flertall likevel. Saken er nå lagt død for resten av stortingsperioden. Samtidig sikret vi i fjor kommunene full anledning til å innføre lokale tiggeforbud, understreker han.

Sp får skryt

Opposisjonspartiene på Stortinget gleder seg over at regjeringen blir stående alene om å ville innføre et nasjonalt forbud mot tigging.

– Sp har gjort en anstendig snuoperasjon når de nå trekker støtten til et nasjonalt tiggerforbud og heller ikke vil straffe medvirkning til tigging slik Justisdepartementet foreslår, sier Venstres justispolitiske talskvinne, Iselin Nybø.

SV-leder Audun Lysbakken kommer også med ros til sin gamle regjeringspartner.

– Dette gir håp om et samfunn som viser raushet og toleranse for mennesker som lever vanskelige liv i nød og fattigdom, sier han.

KrFs sosialpolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad mener Sps stortingsgruppe har utvist mot ved å bryte en politisk avtale og eget landsmøtevedtak.

– Det viser at politikere også lytter til innspill og evner å korrigere kursen når man innser at den er feil.

Les også: Forby organisert tigging, men hjelp tiggerne