Da Senterpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett for 2021 torsdag, skrøt de av at de reduserer skatter og avgifter for folk flest.

«I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi å redusere skatten for gjennomsnittsarbeideren med ca. 2400 kroner. Med vårt opplegg vil alle som tjener mindre enn rundt 750 000 kroner, få skattelette», står det i partiets budsjettforslag.

Men samtidig må de som tjener mer enn 750.000 kroner betale mer i skatt. Det vil si at så mange som 664.000 nordmenn får økt skatt med Senterpartiets skatteopplegg, sammenlignet med regjeringens statsbudsjett for neste år.

En skatteøkning som får Fremskrittspartiet til å rase.

- Senterpartiet viser sitt sanne ansikt når de gir med den ene hånden, og tar med den andre. At Senterpartiet ønsker å sende en økt skatteregning til flere hundre tusen nordmenn er ikke noe som skaper jubel hos oss i Frp, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, til Nettavisen.

Les også: Hardt ut mot Senterpartiets taxfree-kutt: - Folk må få kose seg med noen flasker

Over 100.000 kroner

Med Senterpartiets skatteforslag vil de som tjener mellom 750.000 og 999.999 kroner, totalt 366.057 nordmenn, få en økt skatteregning på 1240 kroner per år.

Mens 257.282 personer som tjener mellom 1 og 2 millioner kroner, får en økt inntektsskatt på 12.863 kroner. For de med en inntekt opp mot 3 millioner kroner, øker skatten med 34.323 kroner. Og de som tjener over 3 millioner, om lag 15.000 personer, må ut med 123.464 kroner mer enn det som er foreslått i regjeringens statsbudsjett for 2021.

I skatteforslaget vil samtidig de som tjener mellom 600.000 og 749.999 kroner, totalt 539.300 nordmenn, få en årlig skattelettelse på 2396 kroner. De som tjener mellom 500.000 og 599.999 kroner, der gjennomsnittet for en norsk inntekt ligger, vil få en lettelse på 2203 kroner. Dette påvirker 546.993 personer.

Her kan du sjekke hvordan du selv påvirkes av forslaget:

- Setter arbeidsplasser i fare

Senterpartiet foreslår samtidig avgiftsreduksjoner på totalt 9,1 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag, og vil dekke inn dette blant annet ved å hente inn 3,6 milliarder kroner ekstra i formueskatt.

- I tillegg til økt personskatt sender Senterpartiet en stor ekstraregning til norske eiere av små- og mellomstore bedrifter. Formuesskatten må betales uavhengig av om bedriften går med over- eller underskudd, og det er bare norske eiere som betaler, mens utenlandske eiere slipper, sier Bjørnstad, og påpeker:

- Senterpartiets grep vil gjøre det mer attraktivt for kinesiske eller tyske eiere, på bekostning av det norske, lokale eierskapet. Dette kan sette norske arbeidsplasser i fare.

Han understreker at Frps mål er å gi avgifts- og skattelettelser til alle i Norge.

- Men vil dere klare å gi skatte- og avgiftslettelser til alle?

- Vi har ikke lagt inn hverken skjerpede skatter eller avgifter, så alle vil komme bedre ut. Vi har prioritert avgiftslettelser som kommer alle til gode, enten du tjener lite eller mye. I tillegg har vi redusert formuesskatten, slik at færre pensjonister vil betale denne skatten, og ulempen for norske eiere kontra utenlandske blir vesentlig mindre, sier Bjørnstad.

Senterpartiet: - Frp gjør seg høye og mørke

Senterpartiet slår imidlertid kraftfullt tilbake mot kritikken.

- Vårt budsjett innebærer at vanlige arbeidsfolk, pensjonister og andre med lave og middels inntekter, til sammen over 3,5 millioner nordmenn, vil få betydelig redusert skatt i tillegg til mange milliarder i avgiftskutt på blant annet mat, drikke, strøm, bensin og diesel, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, til Nettavisen.

- Jeg registrerer at Frp er mest opptatt av de cirka 15 prosentene som har høyest inntekt og formue og som med vårt opplegg må bidra noe mer til fellesskapet, sier han.

Han mener Frp selv har en stor jobb å gjøre etter å ha økt avgiftene da de satt i regjering.

- Frp gjør seg høye og mørke i media på å ville redusere de rekordhøye avgiftene i Norge. Der har de en stor jobb å gjøre, etter at Frp i regjering med Siv Jensen som finansminister økte avgiftene med over 6 milliarder kroner, sier Gjelsvik, og legger til:

- Senterpartiet har foreslått målrettede avgiftskutt på 9,1 milliarder kroner neste år. Så får vi se hva som blir resultatet av de kaotiske budsjettforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.