Av Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre

Ikke Senterpartiets isolasjonspolitikk og den misforståtte troen at vi kan være selvberget.

Likevel klarer altså Senterungdommens Espen Thygesen og Jesper Nohr å skrive at andre nå misunner Senterpartiets beredskapspolitikk. De tar blant annet undertegnede til inntekt for dette synet fordi jeg har problematisert at deler av verdikjeden for produksjon av kritisk smittevernsutstyr og medisiner ligger i Kina og India.

Dette er saken: Misunnelsen rundt Senterpartiets gode beredskapspolitikk

La meg i så fall fjerne all tvil:

Jeg mener at Senterpartiets politikk ville gjort Norge fattigere og verden farligere, fordi vi verken klarer å være selvforsynte på alt og er helt avhengig av en verden som faktisk samhandler.

Å fikse et problem som knapt eksisterer

Når Senterpartiet vil bygge opp store nasjonale beredskapslagre, så forsøker de å fikse et problem som nesten ikke eksisterer.

Det er ikke nasjonale kornlagre som har gitt oss koronakroppen, men internasjonale dynamiske verdikjeder av små og store leverandører som har tilpasset seg og sørget for leveranser helt inn til våre nærbutikker.

Les også: Uten korn blir det kaos

Internasjonale matforsyningskjeder har vist seg både robuste og fleksible nok til å operere nesten som normalt under en pandemi som har satt nasjoner ut av spill.

Spørsmålet er om de tåler populistiske politikere som nå vil bruke pandemien for å fremme sin egen politikk, som Senterpartiet.

Verdikjedene har fungert nettopp fordi Senterpartiets politikk ikke er førende. Men vi bør likevel se på om det er deler av verdikjeden vi burde diskutere, som for eksempel at så mye av vår produksjon av medisinsk utstyr er lagt til nettopp Kina og India.

- Fiks det som ikke fungerer

Dette var problematisk lenge før pandemien var et faktum. Mens Senterpartiet vil forkaste hele verdikjeden og satse på selvberging, vil jeg fikse den delen av verdikjeden som enten ikke fungerer eller kan bli bedre.

Les også: Støre: – Vi var dårlig forberedt da krisen traff

En ting er at det ville koste Norge 500 millioner kroner for å bygge opp nasjonale kornlagre som varer i tre måneder, til tross for at vi faktisk verken har kornmangel eller hatt problemer med leveransene til Norge.

Går ut på dato

Både smittevernsutstyr og korn går ut på dato. Norges beste beredskap er derfor både å sørge for lokal egenproduksjon av mat, og et godt nok lager av medisinsk utstyr, og samtidig sørge for å være en del av de globale verdikjedene som gir oss tilgang på alt vi trenger og som vi ikke kan produsere selv.

En annen ting er at vi faktisk verken er, eller kan være, selvforsynte på alt.

Vi sier vi har en selvforsyningsgrad på 90 prosent av mat gjennom egenproduksjon dersom vi regner inn fisken vi i dag produserer.

Nettavisens Nyhetsstudio: Her holdes du løpende oppdatert på koronasituasjonen

Men forutsetningen for denne selvforsyningen er import av andre innsatsfaktorer, fra utstyr og maskiner vi ikke produserer selv, til mennesker og arbeidskraft som sørger for at bøndene får våronna i gang.

Smertestillende tabletter og 40.000 sesongarbeidere

Vi produserer faktisk smertestillende tabletter som Paracet i Norge, men må importere opiumsvalmuer som ikke kan dyrkes her.

I mars fryktet norske bønder matkrise. Ikke på grunn av manglende kornlagre, men fordi de var avhengige av 40.000 sesongarbeidere fra hovedsakelig EØS som ikke kom inn i Norge da grensene stengte. Det kunne jo vært interessant å høre Senterpartiets refleksjon over det.

Les også: Høyre-topp kritiserer krisepakkene

Som motstandere av EU og EØS-avtalen ville vi med Senterpartiets politikk stått uten en avtale som knytter oss til vårt viktigste verdifellesskap. Da EU stengte grensene for eksport av medisinsk utstyr i mars, for å sikre sine innbyggere, ble det stående smittevernsutstyr på grensen mellom Norge og EU-landet Sverige.

«Made in EU» kan delvis bety Norge

Da Norge kontaktet ESA og EU og minnet om at vi har EØS-avtalen som gjør oss til en del av det indre markedet, slapp smittevernsutstyret gjennom. Hadde Senterpartiet fått bestemme hadde det blitt stående utenfor, og Norge ville vært avhengig av helt andre produsenter og leverandører enn de europeiske, mest sannsynligvis Kina.

Jeg mener definitivt vi må ha en debatt om både vårt forhold til Kina generelt, men også sikre at verdikjedene vi er en del av faktisk fungerer.

En av tre biler produsert i Europa har norsk aluminium i seg. «Made in EU» kan bety delvis produsert av norsk industri i Norge.

Hver fjerde ansatt i norsk næringsliv jobber i eksportbedrifter, som selger teknologi, materialer og deler til internasjonale verdikjeder. Dette sikrer produksjon og norske arbeidsplasser over hele landet, og gir oss muligheter vi aldri ellers ville hatt.

Les også: Kaoset i USA bør få konsekvenser for Norges forhold til EU

Fattigere og farligere

Senterpartiets politikk ville gjort Norge fattigere og verden farligere, fordi vi verken klarer å være selvforsynte på alt - og er helt avhengig av en verden som faktisk samhandler.

Når Thygesen og Nohr skriver at noen misunner Senterpartiets beredskapspolitikk, så har de misforstått totalt.

Det eneste jeg misunner dem er at man kan stå for en så total feilslått politikk med så stor selvtillit.