SKI/OSLO (Nettavisen): 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen sporløst. Politiet har i to år jobbet på spreng med saken uten å ha oppklart forsvinningsgåten.

Kort tid etter forsvinningen meldte en mann seg til politiet. 18. november tok han selv kontakt, får Nettavisen opplyst av ulike kilder. Dagen etter, 19. november, var han i avhør.

På dette tidspunktet var det svært få som visste om forsvinningen og politiet etterforsket saken i all hemmelighet. Saken ble ikke offentlig kjent før 9. januar 2019, ti uker etter at hun forsvant.

I avhør pekte vitnet på Tom Hagen som drapsmann. Dette var han helt overbevist om. Opplysningene får Nettavisen bekreftet fra flere hold med kjennskap til etterforskningen.

Her kan du lese mer om forsvinningssaken på Lørenskog.

Har kjent ekteparet Hagen i mange år

På dette tidspunktet etterforsket politiet dessuten saken som en kidnappingssak med økonomisk motiv.

I dag etterforskes saken som en drapssak og ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Han nekter enhver befatning med forsvinningen.

Mannen som meldte seg har kjent Tom Hagen i en årrekke og har ved flere anledninger vært på besøk hos ekteparet Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Dette kommer også frem av avhøret til mannen.

Les også: Tom Hagen i avhør: Familiemedlem håpet Anne-Elisabeth var blitt lurt av religiøs sekt

Da han forklarte seg for politiet denne novemberdagen kom han med en rekke negative karakteristikker av Tom Hagen. Han fortalte også om et mangeårig turbulent ekteskap. Han har også forklart til politiet at han tidligere hadde advart Anne-Elisabeth mot å bli værende i ekteskapet.

I avhøret ga også vitnet uttrykk for at han fryktet at ingen ivaretok Anne-Elisabeth på en skikkelig måte og at han var bekymret for situasjonen med forsvinningen som hadde oppstått.

Hos politiet ligger det rapporter på avhørene han har gitt, etter totalt tre avhør over cirka seks timer.

Nettavisen har vært i kontakt med vitnet, men han ønsker ikke å gi noen kommentarer til saken, heller ikke å utdype hvilket motiv han kan ha for å peke på Tom Hagen som mulig drapsmann.

Les også: - Anne-Elisabeth var totalt uinteressert i penger og rikdom

- Skulle aldri vært pågrepet

Til Krimpodden i VG har mannen tidligere uttalt seg:

- Når man tror noen er drept ønsker man å dele sine erfaringer og tanker med politiet, først og fremst. Det ser jeg på som en samfunnsplikt, uansett relasjon jeg har til den jeg tror kan være mistenkt for det. Informasjonen jeg satt på var av en slik karakter at den var svært viktig for etterforskningen.

I Krimpodden forteller han også at hensynet til Anne-Elisabeth Hagen var viktig da han bestemte seg for å kontakte politiet.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier at forsvinningssaken har vært enormt krevende for hele Hagen-familien og at de har lurt på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth hver dag siden hun forsvant.

Drapssiktelsen er en enorm tilleggsbelastning for Tom hagen.

- Samtidig har han funnet styrket i at alle som kjenner ham vet at han ikke har noe med dette å gjøre. Tom Hagen skulle aldri vært pågrepet i denne saken, sier Holden til Nettavisen.

Taushetsplikten gjør at at stjerneadvokaten ikke kan kommentere Nettavisens opplysninger.

- Jeg kan ikke si noe om enkeltbevis, men jeg står fast ved det jeg sa om at personer som kjenner ham er trygge på at han ikke har noe med dette å gjøre. Det er viktig å se hen til om det er en kontekst rundt de påstandene som fremsettes. I dette tilfellet tenker jeg det er særdeles viktig.

Tidligere fredag kom Hagens tre voksne barn med en uttalelse på vegne av hele familien. Der slo de ettertrykkelig fast at de står hundre prosent bak sin far og at de er overbevist om at han er uskyldig.

Les også: Hagen-barna mener politiet har gjort saken til et mediesirkus

Derfor ventet politiet med pågripelse

Politiet ønsker ikke å uttale seg om Nettavisens opplysninger fra avhør eller si noe konkret om når de fikk mistanke mot Tom Hagen. Men de forsikrer om at det jobbes hardt med å oppklare forsvinningsgåten. To år etter sjokket er det ikke noe som tyder på at politiet er nært forestående en oppklaring av saken.

- Hovedhypotesen er fortsatt at vi tror at Anne-Elisabeth Hagen er drept og at drapet er fingert som en bortføring. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Men vi utelukker ikke at det kan dreie seg om en kidnapping med et økonomisk motiv. Det er også en hypotese vi etterforsker, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Nettavisen.

- For øvrig har vi fremdeles mål om å finne Anne-Elisabeth, og stille til ansvar de som er ansvarlig for de straffbare handlingene. Dette er viktig for politiet. Vi har lagt mye ressurser i søk.

Les også: Derfor mener politiet trusselbrevet Tom Hagen fant ikke er ekte

I slutten av april i år ble Tom Hagen pågrepet av politiet på vei til jobb. Dette var over 17 måneder etter at det sentrale vitnet hadde pekt på nettopp Tom Hagen som drapsmann. Dette var den første pågripelsen politiet gjorde i saken.

- Hva var det som gjorde at Tom Hagen ikke ble pågrepet tidligere?

- For å gå til pågripelse må det være skjellig grunn til mistanken, altså at det er sannsynlighetsovervekt for at en person har begått et straffbart forhold. Vi må forholde oss til det samlede bevisbildet og vi må komme dit. Da politiet gikk til pågripelse i april i år var da vi mente det var skjellig grunn til å mistenke ham, forklarer politiinspektør Hemiø.

Etter elleve dager i fengsel ble Tom Hagen løslatt. Lagmannsretten mente det ikke var gode nok bevis til å holde ham varetektsfengslet.

- Politiet fulgte et annet spor

I sitt første politiavhør forklarte vitnet seg også om mulige motiv, får Nettavisen opplyst. Han skal blant annet ha pekt på økonomi og at Tom Hagen kunne være redd for å tape ansikt dersom Anne-Elisabeth forlot ham. «Hun var i ferd med å løsrive seg», skal ordlyden i en del av forklaringen hans ha vært.

Nettavisen har tidligere omtalt en Facebook-gruppe Anne-Elisabeth var medlem av som politiet har undersøkt. Den skal ha direkte tilknytning til det vitnet forklarte i avhør om tanker om løsrivelse.

VG og Romerikes Blad (krever abonnement) har tidligere omtalt at det er funnet separasjonspapirer i boligen til ekteparet Hagen. Nettavisen får opplyst at disse skal være delvis fylt ut og fra 2012, men at det er usikkert om de har vært signert av Anne-Elisabeth.

Forrige uke omtalte også Romerikes Blad at Tom Hagen i egne notater har skrevet om et til tider turbulent forhold, ekteskapsproblemer, et mulig framtidig samlivsbrudd. Hvilke økonomiske konsekvenser en eventuell skilsmisse ville hatt for Tom Hagen har vært et stort fokus innad i politiet.

I VGs Krimpodden har vitnet tidligere sagt at han følte at politiet egentlig hadde en annen teori enn ham selv. Men han følte likevel at han ble tatt på alvor.

Les også: Antatte kidnappere ville bruke ferske aviser som bevis på at Anne-Elisabeth lever

Vitne trodde ikke på kidnapping

Han viser til at politiet høsten 2018, da han var i sitt første avhør, hadde som hovedhypotese at Anne-Elisabeth var tatt av kidnappere, og ikke at det var en drapssak. Politiet mener parets hus er åsted for drapet av henne.

- Jeg sa at kidnappingssaken ikke var noe jeg trodde på. Det var nesten helt umulig å tro på det. Med det jeg visste om forholdet var det naturlig for meg å mene at saken var noe helt annet, sier vitnet i Krimpodden.

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet mener at ett av motivene for at Tom Hagen skulle kvitte seg med sin kone gjennom 49 år var økonomisk motivert. I flere avhør er han blitt spurt om ektepakten som flere jurister, i og utenfor politiet, mener var svært skjev.

Les også: Politiet fant minst to klesplagg fra Anne-Elisabeth på badet der de mener hun ble drept

Milliardæren Tom Hagen var på forsvinningstidspunktet god for 1,7 milliarder kroner og er fortsatt én av Norges rikeste personer. Ifølge Kapital er formuen høsten 2020 økt til to milliarder.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Politiet mener SMS er bevis

Paret giftet seg 25. oktober 1969 og holdt sammen helt til hun sporløst forsvant.

Nettavisen har tidligere omtalt at Anne-Elisabeth i en SMS til en venninne uttrykte at hun var oppgitt over Tom Hagen på bryllupsdagen til paret før hun forsvant.

Her uttrykker hun fortvilet at Tom Hagen ikke har gjort noe, og at bryllupsdagen er uteglemt.

Les også: Dette er de nye undersøkelsene politiet skal gjøre i huset

I SMS-en gir Anne-Elisabeth også uttrykk for at han ikke trives så godt i ekteskapet. Nettavisen får også opplyst at dette er noe Anne-Elisabeth uttrykte direkte til Tom Hagen på en av parets bryllupsdager de aller seneste årene.

SMS-en er blant bevisene som politiet mener underbygger at forholdet har vært turbulent.

Bryllupsdagen i oktober 2018 tilbrakte Tom og Anne-Elisabeth Hagen hos en av deres døtre, og i politiavhør er det også kommet frem at paret skal ha planlagt en bryllupsreise.