Gå til sidens hovedinnhold

- Ser ingen ny terrorbølge fra ytre høyre

Ikke siden 1980 har Europa sett et storskala terrorangrep fra ytre høyre.

22. juli-kommisjonen med Alexandra Bech Gjørv som leder har fått hjelp av forskere til å plassere terrorhandlingene 22. juli inn i en større sammenhengen.

Tirsdag ble fem rapporter om ekstremisme og terrortrusler offentliggjort.

Les mer på 22. juli-kommisjonens nettside

Sist i 1980
En av dem forteller at det har vært et trettitalls storskala terrorangrep i Europa de siste 50 år, flest på 1970- og 1980-tallet. Her er også høyreekstreme representert, men før 22. juli-angrepene var det lenge siden sist, nærmere bestemt i 1980.

- Kortere levetid
Det skriver førsteamanuensis Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen i sitt notat til kommisjonen. Han skriver at den høyreekstreme terrorismen er kjennetegnet av grupper med kortere levetid, mens separatistiske grupper viser større overlevelsesevne og historisk sett står for langt den største delen av terroraktiviteten og terrordrapene i Europa. Han konkluderer med at det er «vanskelig å få øye på en markert bølge av terrorisme fra ytre høyre i Euorpa de siste årene», men understreker at politisk vold er et langt videre fenomen enn terrorisme.

Les hele rapporten her:Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme (Jan Oskar Engene)

- Et bakteppe
- 22. juli-kommisjonen har medlemmer som er eksperter på terrorisme, men vi har ønsket å gi alle kommisjonsmedlemmene et felles faglig løft og et bakteppe for å forstå trusselnivået for terror i samfunnet vårt, uttaler kommisjonens leder, Alexandra Bech Gjørv, ifølge NTB.

- Hvordan avdekke
Hun understreker at kommisjonens mandat ikke er å se på hvem som blir terrorister eller hvorfor.

- Vi skal se på hvordan vi kan avdekke og avverge et angrep når trusselen er et faktum.

Ekspertene som har uttalt seg er professor Bruce Hoffman ved Georgetown University, forskningsleder Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), førsteamanuensis Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen, journalist og forfatter Øyvind Strømmen og forsker Helene Lööw ved Universitet i Uppsala.

(Lenkene går til PDF-kopi av rapportene)

Fra før har professor Tore Bjørgo ved NUPI og Politihøgskolen og forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) levert ekspertuttalelser om terror og trusselbilde.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken