Gå til sidens hovedinnhold

Ser lyst på 2010

Torsdag 17. desember samlet bydelens politikere seg for siste gang i 2009.

NORDSTRAND: Viktigste post på programmet var å vedta budsjett 2010 for Bydel Nordstrand. For første gang på flere år ser det ut til at 2010 blir et år med noe økonomisk handlerom for bydelen.

I bydelsdirektørens forslag til budsjett var det satt av en "buffer" på ti millioner kroner, og politikerne er optimistiske til at 2010 blir året da Bydel Nordstrand kommer i budsjettbalanse.

Tilleggsforslag

Flere av partiene kom med forslag på årets siste møte med ønske om å styrke enkelte av bydelens tjenester i år. A, SV, V og KrF foreslo å styrke helsetjenesten med ytterligere to helsesøsterstillinger. Det er allerede bestemt at en ny stilling skal opprettes i 2010. Forslaget falt imidlertid med åtte mot syv stemmer.

Frp forslo å støtte bydelens to frivillighetssentraler med 100 000 hver, men forslaget fikk kun støtte fra KrF og falt. Partiene foreslo også å styrke barnehagenes driftsbudsjett, ytterligere en halv stilling til utekontakttjenesten og styrket støtte til seniorsentrene, men ingen av forslagene fikk flertall i bydelsutvalget.

Ønsker bedre prosess

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 ble vedtatt med kun én endring: Frivillighetsmidlene ble styrket med 100 000 kroner. Det var kun H som gikk imot dette forslaget.

Leder for bydelsutvalget, Sigbjørn Odden (H), sier at grunnen til at Høyre gikk imot alle tilleggsforslagene, er at partiet ønsker en grundigere prosess på hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles.

– Det ser nå ut til at bydelen har fått kontroll på økonomien. Spørsmålet er hvordan vi skal utnytte at vi nå får mer økonomisk handlefrihet? I budsjettet for 2010 ligger det en buffer på 16-17 millioner kroner, og vi har all grunn til å tro at vi skal komme i balanse i 2010, sier Odden og legger til:

– Vi synes at mange av forslagene fra de andre partiene var helt greie, men vi synes vi skal ha en bedre prosess vedrørende hvilke områder vi vil bruke mer penger på. Dette er en prosess vi må begynne med nå og jobbe med frem til vi skal legge frem en strategisk plan i mars/april. Hvis vi i juni ser at dette virkelig går veien, kan vi legge frem et revidert budsjett hvor vi bruker mer penger. Men vi må være sikre på at vi faktisk får den økonomiske handlefriheten vi håper på, sier Sigbjørn Odden.

– Pinglete

Knut Hedemann (A), som fremmet flere av forslagene, synes høyresiden var i overkant forsiktige.

– Vi hadde jobbet grundig med dette, og har regnet ut at vi har god dekning for forslagene. For det første er merforbruket for 2009 mindre enn beregnet, det ble på cirka 11 millioner mot antatt 14 millioner. Dessuten fikk vi en tilleggsbevilling på to millioner, sier Hedemann og presiserer at i budsjettforslaget var det satt av en buffer på ti millioner kroner som alle partier var enige om.

– H og Frp var utrolig forsiktige, mens A, SV, V og KrF var enige om at vi burde ha ytterligere to helsesøsterstillinger og en halv utekontaktstilling. Ut ifra det som ble sagt, så er vi enige om at vi skal ordne dette til sommeren. Men jeg synes det er altfor pinglete, fordi Nordstrand bydel er den bydelen med den dårligste helsesøsterdekningen i hele Oslo. Derfor er jeg skuffet, men jeg regner med at det ordner seg til sommeren, avslutter Knut Hedemann.

Bydelsutvalget på Nordstrand møtes første gang i år den 4. februar klokken 19.00. Har du noe på hjertet, kan du møte opp i Åpen halvtime, som avholdes på starten av møtet, og si politikerne din mening.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk