Ser videre press i LNG-markedet

Markedet for LNG-skip fortsetter å være trått som følge av manglende laster. Spotpoolen til Golar og Exmar har så langt kun fått en last, og Exmar venter fortsatt press

19.05.08 00:38

Det er ifølge Exmars foreløpige årsrapport status i LNG-markedet. LNG divisjonen til gassrederiet Exmar gikk med er underskudd på 0,7 millioner dollar i 2004, mot pluss 6,2 millioner i 2003.Det inkluderer urealisert tap på finansielle instrumenter på 3,5 millioner dollar hvert av årene.- Året viste noe betydelige endringer innen LNG-sektoren. Fra en posisjon med relativ tonnasjebalanse endte året med ekstram mangel på produkter og markedet overtonnasjert, i hovedsak på grunn av et antall produksjonsproblemer som førte til forsinkelser i skipningene, melder Exmar i rapporten.Resultatet av utviklingen har vært et marked preget av en antall ledige skip, og blant annet en treg start for Exmar og Golar LNGs pool for spotskip. Siden oppstarten har poolen ifølge Exmar kun fått en last.Ifølge Exmar vil utsiktene for 2005 i stor grad avhenge av utviklingen for rederiets spotskip.- I lys av dagens marked et det ventet at resultatene for LNG-divisjonenvil forbli under press, skriver Exmar.Rederiet har store eierinteresser innen LPG i tillegg til LNG.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.