Nesten alle de mest lakseproduserende elvene i Finnmark skal sperres i sommer i et forsøk på å stoppe den fremmede arten pukkellaks, melder Miljødirektoratet.

– I Finnmark vil de fleste vassdrag mellom Hammerfest og Grense Jakobselv med et vesentlig potensial for lakseproduksjon bli forsøkt sperret av, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet ifølge en pressemelding.

I tillegg planlegger direktoratet å kartlegge og fange den uønskede fremmedarten i en rekke små elver og bekker i det samme området.

Vest for Hammerfest er det gitt tilskudd til å kartlegge og fjerne pukkellaks i ytterligere 25 elver. 16 av disse er i Troms.

Svart tunge og pukkel på ryggen

Pukkellaks (stillehavslaks) skiller seg fra den atlantiske laksen med prikkemønster på halen og svart tunge og at den får en karakteristisk pukkel på ryggen når den går opp i elva for å gyte.

De første observasjonene av pukkellaks denne sesongen er allerede gjort på et forskningsfartøy i havet sørvest for Bodø. Til sommeren er det altså ventet at store mengder av den uønskede arten vil forsøke å ta seg opp i elver i Finnmark og deler av Troms.

– En stor økning i bevilgninger over statsbudsjettet de to siste årene har gitt oss muligheten til å sette i verk mer omfattende tiltak i langt flere elver og med bedre utstyr enn i det forrige pukkellakssåret 2021. Det gir oss en mye bedre mulighet til å få kontroll på pukkellaksen enn vi hadde for to år siden, sier Hambro.

TV 2: Ekstrabevilgninger i revidert

Ifølge TV 2 bevilger regjeringen ytterligere 10 millioner kroner i revidert statsbudsjett til kampen mot pukkellaks. Revidert legges fram torsdag.

Lokale jeger- og fiskeforeninger har jobbet hardt i et forsøk på å bli kvitt pukkellaksen. Joachim Schistad i Sør-Vanger jeger- og fiskerforening sier til TV 2 at det kom vanvittig mye mer pukkellaks i 2021 enn forventet og at de tok ut over 13.000 individer i en hjemmelaget laksefelle.

Skal prøve med spesialdesignet redskap

Havforskningsinstituttet melder at de sammen med blant andre Møreforskning skal finne mer effektive metoder for selektivt fjordfiske på pukkelaks. Mens Havforskningsinstituttet skal fiske med spesialdesignet kilenot, skal Møreforskning fiske med ringnot.

Havforskningsinstituttet understreker at kampen mot pukkellaksen handler om å slå to fluer i en smekk:

I elva går fisken gjennom en forandring som gjør den ubrukelig som matfisk. Der dør den også etter gyting. Men i sjøen, før den kommer opp i elva, er pukkellaksen matfisk god som noen.

– Da kan vi fange den, enten som ressurs eller som nedkjemping av et miljøproblem, eller begge deler, sier Svein Løkkeborg, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Problemet med å fange den i sjøen er at det kan bli bifangst av vår egen, rødlistede atlantiske laks. Målet er derfor i første omgang å få dokumentert hvorvidt bruk av kilenot blir et problem når det gjelder bifangst.

Det har ifølge Miljødirektoratet ikke vært forsøkt på bekjempelse av pukkellaks i tilsvarende omfang tidligere, både når det gjelder antall tiltak og geografisk spredning. Strategien med å sperre av elvene bygger på den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av pukkellaks.

De største elvene er ekstra utfordrende å hindre pukkellaksen å komme seg opp i, på grunn av blant annet stor bredde, dybde, vannføring og mengden fisk. Neidenelven i Sør-Varanger er en av disse. Der skal pukkellaksen stoppes i laksetrappa i Skoltefossen.

I Tanavassdraget har Miljødirektoratet gitt Veterinærinstituttet oppdraget med å lede arbeidet med å etablere en fiskefelle. Der skal all fisk ledes inn i det østre løpet ved Seidaholmen. Ved hjelp av videoovervåkning og et slusesystem med flere muligheter for sortering skal pukkellaksen tas ut, og den atlantiske laksen slippes videre.

– Det er med stor ydmykhet vi har tatt på oss dette oppdraget. Vi jobber hardt for å ta ut så mye pukkellaks som mulig, uten å skade den atlantiske laksen, sier prosjektleder hos Veterinærinstituttet, Roar Sandodden, ifølge pressemeldingen.

For Altaelva og andre store vassdrag lenger sør vil man lære av erfaringene fra Tanaelva, med tanke på fremtidige tiltak. I år vil Alta Laksefiskeri Interessentskap ta ut pukkellaks med garn og not.

Pukkellaksen ventet i slutten av juni.

Innen den tid er det mye utstyr som skal på plass, og det lages nå fiskefeller og annet utstyr i Vadsø, Bodø, Trondheim, Bryne og California.