- T-62 stridsvognene er produsert på 60- og 70-tallet, og har stått på lager i mange år. De er langt bak moderne stridsvogner når det gjelder teknologi, sier Tom Røseth til Nettavisen.

Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole og leder forskingsgruppen deres på Ukraina. Han regner med at T-62 var tiltenkt en bakre rolle i krigen, men gitt krigsutviklingen og russernes store tap av både utstyr og soldater, kan Putin bli tvunget til å sende de gamle stridsvognene til frontlinjen.

- Det er manuell lading på T-62, så det tar tid og er tungt arbeid å lade dem, sier Røseth.

Det kan sammenlignes med et gammeldags gevær der en og en patron må legges i kammeret, i motsetning til et automatgevær hvor denne prosessen skjer automatisk og veldig mye kjappere.

- Det er få T-62 som er brukt i krigen så langt. Russerne må trene opp soldatene sine i hvordan man skal bruke disse stridsvognene, de må også klargjøres, smøres og testes før de kan settes ut i kamp, sier Røseth til Nettavisen.

Les også: Video skal vise russisk supervåpen på vei mot Finland

Ifølge Oryx, som kartlegger og verifiserer militære tap, har Russland mistet minst 697 stridsvogner så langt i krigen. Ukrainske myndigheter hevder russerne har mistet drøye 1300 stridsvogner.

- T-62 har ikke den samme målteknologien, samme mulighet til å avfyre i fart eller samme hastighet som moderne stridsvogner. Det er en grunn til at den gikk ut av produksjon i 1975, sier Tom Røseth.

Russland har store lagre med militært utstyr forskjellige steder i landet, hvor de blant annet lagrer stridsvogner som T-62. Vestlig etterretning antar at det har vært utbredt korrupsjon med militære ledere som heller har tatt penger i egen lomme, enn å vedlikeholde materialparken.

- Ryktene sier at kun en av ti lagrede stridsvogner fra slike korruptlammede lagre fungerer, sier Røseth.

Russerne deler opp styrkene sine i taktiske bataljongrupper (BTG), og Røseth mener russernes kampkraft svekkes når de må bruke gamle stridsvogner. Også personell til å kjøre stridsvognene kan bli en mangel.

- De har nok soldater å ta av, men erfarent stridsvognpersonell er det nok manko på nå, sier Røseth.

Han antar at det erfarne stridsvognpersonellet vil brukes på de moderne stridsvognene som fortsatt er i tjeneste, mens de mer uerfarne og nyutdannede soldatene vil settes inn i de gamle T-62.