Regjeringen vil sette ned fartsgrensen på mer enn 400 kilometer vei rundt om i landet. Det mener de kan spare minst ti liv i året, melder NRK.

Forslaget er konsekvensen av en rapport som kom i fjor høst fra en arbeidsgruppe bestående av politiet, Vegvesenet og Vegdirektoratet.

Les også: Vil kutte farten på 830 km norsk vei

- Det er noen flere veier som får 70 km/t som har 80 km/t i dag, og så er det noen veier som har 90 i dag som får 80, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Vegdirektoratet.

Hvilke strekninger er ikke kjent
Senkingen av fartsgrensene fordeles over hele landet, men en oversikt over hvilke strekninger vil ikke være klar før over sommeren.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier hun har stor tro på tiltaket.

- I Sverige har de satt ned fartsgrensen med et veldig godt resultat. Vi regner med at det kan spares mellom 10 og 16 liv, sier Kleppa.

- Bare halve sannheten
Nestleder i transportkommiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), sier til Nettavisen at han blir provosert over argumentasjonen til Regjeringen.

- Det er hyggelig at hun viser til Sverige, noe hun kanskje bør gjøre oftere, men nå forteller hun bare halve sannheten. Det hun ikke forteller er at de samtidig som de har kuttet hastigheten på en del veier, har de også satt opp hastigheten andre steder, sier Hoksrud.

- Det er dette som er problemet i Norge, og som gjør at folk mister respekten til fartsgrensene. En tar bare ut elementer av sannheten, fremfor å ta med helheten. Når noe skal gjøres her i landet, så er det alltid snakk om restriksjoner og overvåkning, mener Hoksrud.

Han mener at en nå bør følge opp og sette opp fartsgrensene på motorveiene til 110 km/t, for å skape legitimitet bak tiltakene.