Ship Finance's oppkjøpskandidater

De to tankrederiene Knightsbridge og Nordic American Tanker Shipping er begge potensielle kandidater for en innlemmelse i Frontlines nye skipseiende selskap Ship Finance

19.05.08 00:56

Det innrømmer Frontline-sjef Tor Olav Trøim overfor iMarkedet onsdag. Bakgrunnen for at Knightsbridge og Nordic American Tanker Shipping er interessante i Ship Finance-sammenheng er selskapenes aksjonærmasser.Yield-orienterte

De to rederiene ble børsnotert i USA i 1997 som såkalte avkastningscaser, yield-aksjer, basert på lange, faste kontrakter.NAT og Knightsbridge eier henholdsvis tre suezmax-tankskip og fem VLCC'er (300.000 dødvekttonn) som har vært sluttet på syv år lange kontrakter til henholdsvis BP og Shell. Kontraktene har gjort det mulig å utbetale gode og stabile kvartalsmessige utbytter, noe som fenger amerikanske sparere/pensjonister.Nå er imidlertid begge selskapene i spill, som følge av at oljeselskapene ikke forlenger levetiden på kontraktene i fjor. Både NAT og Knightsbridge ser derfor nå på ulike muligheter for videre drift og kontrakter eller fusjoner og oppkjøp.Interessant aksjonærer

Med seg har de moderne skip og en stor masse med avkastningsorienterte aksjonærer. Knightsbridge alene har 17.000 aksjonærer, omkring ti ganger det som er normalt i børsnoterte tankrederier.Dette er en type aksjonærer som Frontline ser for seg vil investere i det nye skipseiende selskapet Ship Finance International, som ventelig blir børsnotert i New York i løpet av april. Ship Finance er i ferd med å overta brorparten av tankflåten til Frontline, som vil leie skipene tilbake på lange, faste kontrakter, med overskuddsdeling når tankratene ligger over minimumsraten i kontraktene.- Selskapene er interessante i Ship Finance-sammenheng ... men de er veldig høyt priset. Etter at Ship Finance-aksjen kommer i handel, sannsynligvis i begynnelsen av april, får vi se hva som skjer, sier Trøim til iMarkedet onsdag.Frontline er forretningsfører for Knightsbridge, og har slik sett tette bånd mot rederiet, som ledes av tidligere Frontline-sjef Ola Lorentzon.Har fått henvendelse

Nordic American Tanker Shipping meldte i slutten av januar at selskapet har fått en henvendelse fra en ikke navngitt tredje part om en mulig sammenslåing. Det er ikke kjent hvem som står bak henvendelsen.Det er den shippingmannen Herbjørn Hansson som er styreformann i rederiet. Han har også tidligere vært i skipsreder John Fredriksens søkelys. Sistnevnte forsøkte å kjøpe opp Hanssons bøyelasterrederi Ugland Nordic Shipping på begynnelsen av 1990-tallet.NAT er notert på Oslo Børs i tillegg til hovednoteringen i New York.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.