Gå til sidens hovedinnhold

- Si opp innen 10 dager, eller du får sparken

Tøff tone ved Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet gir ansatte over 65 år, og med 30 års opptjeningstid i KLP, 10 dager på å si opp jobben sin.

Hvis de ikke sier opp frivillig, vil Sykehuset Innlandet gi dem sparken, skriver oa.no.

Sykehuset Innlandet har laget et standardbrev til sine enhetsledere hvor det framkommer hvordan enhetslederne skal kvitte seg med ansatte over 65 år. I brevet vises det til at den alminnelige aldersgrensen for arbeidstakere med offentlig tjenestepensjon i KLP er 70 år, men at noen stillinger har lavere aldersgrense.

Hjelpepleiere, sykepleiere og renholdere har særaldersgrense på 65 år, og det er ansatte i disse yrkesgruppene som er målgruppen for brevet.

- Plikt til å si opp
«Du har nå passert særaldersgrensen for din yrkesgruppe og du har opparbeidet deg 30 års tjenestetid i KLP. Du har da en rett og plikt til å si opp din faste stilling i Sykehuset Innlandet.»

Slik får de eldre ansatte beskjed om at pensjonisttilværelsen står for døren. Og brevet fortsetter slik:

«Med bakgrunn i ovennevnte ber jeg deg om å si opp stillingen din. Du har anledning til å fratre etter en måneds oppsigelsestid ettersom du allerede har passert særaldersgrensen. Dersom du selv ønsker det kan du stå i stillingen i tre måneder fra du mottok dette brevet.(..) Dersom oppsigelsen ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess.»

- Forferdelig
– Det er helt forferdelig, sier tillitsvalgt Stein Oudenstad i Fagforbundet til oa.no.

Han er også divisjonstillitsvalgt og presiserer at han er lojal overfor lovlig fattede vedtak, som i saken rundt omstillingene innen psykisk helsevern.

Men nå mener han ledelsen ved Sykehuset Innlandet har gått altfor langt.

– Når ledelsen driver en oppsigelsespolitikk som er på kant med loven og etikken, må det være lov å reagere, sier Oudenstad.

– Diskriminering
Han er kjent med to medlemmer som har fått brevet. En har sagt opp, men han vet ikke hva den andre har gjort eller vil gjøre.

En av dem er 69 år og hadde planer om å jobbe til vedkommende fyller 70. Oudenstad har sendt brevet til Fagforbundet sentralt for å høre deres syn. Han har også hatt en muntlig samtale med Arbeidstilsynet.

– De reagerer også. Vi blir fortalt at selv om en er over 65 år og jobber i et yrke med særaldersgrense, så har du rett til å stå i jobben. Jeg har derfor sendt e-post til våre medlemmer med råd om å ikke si opp hvis de får brevet, sier Oudenstad.

Bakgrunnen er arbeidsmiljølovens paragraf 13 om diskriminering.

– Når en arbeidstaker blir sagt opp på grunn av alderen går det under diskriminering, sier han.

Ikke informert
Oudenstad er ikke informert av ledelsen om brevet eller oppsigelsene, noe han synes er merkelig siden tillitsvalgte normalt sett blir informert om slike prosesser. Han viser til at ledelsen i psykisk helsevern har sagt at omstillingene i utgangspunktet skal foregå uten oppsigelser.

Han synes for øvrig det er betenkelig at en statlig arbeidsgiver vil si opp ansatte på grunn av alder, spesielt med tanke på at regjeringen oppfordrer folk om å stå lenger i arbeid.

– Vi har også en personalportal i Sykehuset Innlandet. Der står det at du kan stå i stillingen din til du blir 70 år, sier Oudenstad som vil ta opp saken med ledelsen i divisjon psykiatri mandag.

Les flere saker på oa.no.

Kommentarer til denne saken