Anmeldelsen gjelder to appeller Sians leder Lars Thorsen holdt.

– Sian framstiller muslimer som sadistiske mennesker som utgjør en grunnleggende trussel mot Norge. De oppfordrer til deportasjoner, det vil si til etnisk rensing av muslimske nordmenn, sier leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

– Dette kan i verste fall være egnet til å motivere til voldshandlinger mot muslimer, fortsetter han.

Les også: Når politiet beskytter SIAN, beskytter de demokratiet

Sians leder Lars Thorsen avviser at innholdet i hans appeller sammenfaller med Berglund Steens beskrivelser.

Det gikk hardt for seg under en demonstrasjon i Oslo nylig:

– Hva jeg har sagt, er udiskutabelt. Talene våre er filmet og tatt opp. Men det er ikke synonymt med det han sier jeg har sagt, sier Thorsen.

– Det jeg beskriver som muslimer, er den gruppen som Koranen og Muhammed beskriver som gode muslimer, og det er noe helt annet enn den gruppen Berglund Steen beskriver. Det hele går på evnen til å høre hva jeg faktisk sier, og det betinger innsikt i teologien. Jeg legger opp utsagnene på en slik måte at uansett om du er stupid, vil du ikke nødvendigvis forledes til å tro at jeg sier det Antirasistisk Senter sier at jeg har sagt, sier Thorsen til NTB.

Politianmeldelsen gjelder også Fanny Bråten i Sian og måten hun tiltalte én bestemt demonstrant på.

(©NTB)