- Vi sier nei til åpne høringer med de fototekniske sakkyndige, sier leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, til Nettavisen.

Arne Treholts forsvarer, Harald Stabell, er blant de som har krevd åpne høringer.

- Hvorfor sier dere nei til åpne høringer?

- Vi har skriftige sakkyndige uttalelser fra dem som vi anser som tilstrekkelige til å belyse temaet for oss, sier Sæter.

Avhører flere vitner
Avgjørelsen ble tatt på et møte i kommisjonen torsdag, der de startet med å gå gjennom bemerkningene fra partene i saken.

- Vi fikk jo Stabells bemerkninger rett før påske. Dette har vært vårt første møte hvor vi har hatt anledning til å gjennomgå det, sier hun.

De har derimot gått med på kravet fra Treholt og Stabell om å avhøre flere vitner i saken, ifølge NRK.

- Vi kommer til å avhøre noen flere vitner, etter ønske fra advokat Stabell, forteller Sæter til Nettavisen.

Konklusjon før sommeren
- Når regner dere med å konkludere i saken?

- Vi håper å kunne avslutte saken før sommeren, sier hun.

Det var forfatterne av boka «Forfalskningen» som i fjor igjen satte Treholt-saken på dagsorden med påstander om at det sentrale pengebeviset i Treholt-saken var konstruert i ettertid.

I kjølvannet av dette kom også tidligere spanere på banen og fortalte at POT videoovervåket leiligheten til den da spionmistenkte Arne Treholt og hans kone.

Gjenopptakelseskommisjonen tok i september 2010 fatt på Arne Treholt-saken for å undersøke blant annet påstandene om at forfalskede bevis.

Vil åpne opp for media
Torsdag ble det også kjent at flere medier saksøker staten for å få innsyn i hele Treholt-saken.

Organisasjonene og mediebedriftene krever innsyn i hele opptaksmaterialet og dommen fra rettssaken da Arne Treholt i 1985 ble dømt for landssvik og spionasje.

- Søksmålet retter seg ikke mot Gjenopptakelseskommisjonen. Men vi har en begjæring fra media om innsyn i avhørene og annet materiale. Det er vi i utgangspunktet innstilt på å legge til rette for, men vi må se litt nærmere på hvilken måte vi kan gjøre det på, sier Sæter, og legger til:

- Dette materialet inneholder personsensitive opplysninger og graderte opplysninger, som gjør at vi må se litt på måten vi kan gjøre det tilgjengelig på, sier hun.

Har 52 timer med avhør
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avsluttet sin behandling av Treholt-saken i midten av februar. Saken ble da sendt videre til Arne Treholts forsvarer Harald Stabell og påtalemyndigheten ved førstestatsadvokat Lasse Qvigstad for uttalelser.

Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført 25 avhør av 23 vitner. Avhørene strekker seg over i alt 52 timer.

14 av vitnene er nåværende og tidligere tjenestemenn i POT og PST.